تصویر برای دسته بندی احسان مرادی

احسان مرادی

رئیس هیئت مدیره شرکت بیمه تجارت نو

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد برنامه ریزی سیستم های اقتصادی

سوابق کاری:

  • مدیرعامل شرکت تامین سرمایه کاردان
  • مشاور مدیرعامل بانک تجارت در امور سرمایه گذاری
  • مدیر سرمایه گذاری بانک تجارت
  • مدیرعامل کارگزاری بانک تجارت
  • مدیرعامل کارگزاری توسعه معاملات کیان 
  • مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری ایرانیان

همه ی دوره های مدرس