تصویر برای دسته بندی علی نوروزی

علی نوروزی

مدیر عامل شرکت پردازش اطلاعات مالی نوآوران امین

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی، حسابداری، دانشگاه صنعت نفت
  • کارشناسی ارشد، حسابداری، دانشگاه مازندران

سوابق کاری:

  • مدیر ارشد مؤسسه حسابرسی دش و همکاران

همه ی دوره های مدرس