تاریخ برگزاری : 1399/05/04
رایگان

آشنایی با بورس

از 1399/05/04 تا 1399/05/05

نوع دوره : آنلاین
تعداد ساعات آموزش : 0 ساعت
آشنایی با بورس

این دوره تنها به صورت آنلاین برگزار می شود

مدرس :

آقای دکتر مهدی دلبری

طول دوره ساعت :

8 ساعت

روز های بر گزاری :

شنبه و یکشنبه

4و 5 مرداد ماه

ساعت بر گزاری :

16 تا 20