تاریخ برگزاری : 1399/10/02
رایگان
فهرست اساتید این دوره

تحلیل بنیادی جامع

از 1399/10/02 تا 1399/12/05

نوع دوره : حضوری-آنلاین
تعداد ساعات آموزش : 0 ساعت
تحلیل بنیادی جامع

ظرفیت کلاس حضوری تحلیل بنیادی جامع آقای مهندس سوری به اتمام رسیده است .

مدرس :

آقای مهدی سوری

طول دوره ساعت :

30 ساعت

روز های بر گزاری :

سه شنبه ها

2 دی ماه لغایت 5 اسفند ماه

ساعت بر گزاری :

  ۱۷ الی ۲۰

امتیاز تمدید گواهینامه های حرفه ای :

سطح های الف و ب :

17 امتیاز

سطح های ج :

15 امتیاز