Skip to content Skip to navigation menu

11 ساعت مرور نهایی

11 ساعت مرور نهایی

آیا برای روز آزمون آماده هستید؟

با حضور در دوره " مرور لحظه آخر " می توانید فرصت قبولی در آزمون CFA در دسامبر 2017 را به طور فزاینده ای افزایش دهید. از همین رو وایلی (Wiley) برای شما دوره مرور آنلاین 11 ساعته سودمند را برگزار می کند. این دوره با حضور مربیان صاحب نام و با توجه به خواسته و سرعت شما در مطالعه ایجاد شده تا در هر زمان و هر مکانی که مایل هستید بتوانید شرکت کنید.
این یک محصول مستقل یا افزوده شده به دوره طلایی، نقره ای یا خود خوان است. اگر شما دارای دوره پلاتینیوم CFA هستید، نیاز به خرید دوره مرور آنلاین 11 ساعته ندارید.

11 ساعت مرور نهایی
هزینه ثبت نام:

375 دلار