info@ifc.ir   021-62843000
برگزار شد

دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و روش های کشف آن(مقدماتی)


توضیحات

معرفی دوره :

با توجه به ابلاغ دستورالعمل­هاي اجرایی مبارزه با پولشویی مصوب شوراي عالی مبارزه با پولشویی، امضاي وزیران عضو شورا و کارگروه موضـوع اصـل 38 قـانون اساسـی مورخ 1390/11/15 توسط سازمان بورس اوراق بهادار و با توجه به بند ماده 7 قانون مبارزه با پولشویی (مصوب مجلس شوراي اسلامی) مرکز مالی ایران اقدام به برنامه ریزي و برگزاري دوره آموزشی و کاربردي "مبارزه با پولشویی و روشهای کشف آن" نموده است. این کارگاه آموزشی در دو بخش "آشنایی با کلیات و مفاهیم مبارزه با پولشویی" شامل تعریف پولشویی، مفهوم پول کثیف و انواع پول، انواع و ارکان جرم پولشویی، شیوه‌های انجام پولشویی، تفاوت پولشویی و تامین مالی تروریسم، ضرورت مبارزه با آن، اصول اساسی مبارزه با پولشویی و بخش دوم با عنوان "فرایندهای اجرایی دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی مرتبط با هر یک از نهادها" با تبیین مفاهیمی همچون فرایند شناسایی مشتریان، شناسایی عملیات و معاملات مشکوک، وظایف مسئولان واحد مبارزه با پولشویی و.... برگزار می‌شود.

مدرس :

روح الله نجفی

طول دوره ساعت :

8 ساعت

روز های بر گزاری :

پنجشنبه

14 مرداد ماه

ساعت برگزاری:

9 الی 17

سرفصل‌ها

سرفصل دوره :

تعریف پولشویی

تاریخچه پولشویی

مفهوم پول کثیف و انواع پول

انواع پولشویی

ارکان جرم پولشویی

شیوه­هاي انجام پولشویی با ذکر مثال کاربردي معامله

مشاغل در معرض پولشویی

مراحل پولشویی

ضرورت مبارزه با پولشویی

آثار و تبعات منفی پولشویی

تفاوت پولشویی و تامین مالی تروریسم

سازمان­ها و توافقات بین­ المللی

اقدامات برخی از کشورها در زمینه مبارزه با پولشویی (swap)

آمار و ارقام پولشویی

اصول اساسی مبارزه با پولشویی در کشورهاي دنیا

اصول اساسی مبارزه با پولشویی در کشور ایران و نحوه اجراي آن ( 10 فرمان مهم در مبارزه با پولشویی)

مرور شاخص کلی عملیات و معاملات مشکوک

مرور قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی در کشور ایران

تشریح دقیق وظایف و مسئولیت­هاي واحد مبارزه با پولشویی

آشنایی با نمونه­هاي عملی مبارزه با پولشویی در داخل و خارج از کشور

نحوه بررسی پرونده­ هاي مشکوک به پولشویی

بررسی 150 مورد شاخص کلی و تخصصی عملیات و معاملات مشکوک در کلیه صنعت­ها

49 توصیه گروه ویژه اقدام مالی (FATA)

آشنایی با پایگاه ­هاي اطلاعاتی و سامانه ­هاي احراز هویت در کشور

آشنایی با نرم ­افزارهاي مبارزه با پولشویی

نحوه تکمیل فرم و گزارش دهی عملیات و معاملات مشکوک به پولشویی، به مراجع ذیصلاح

فرآیندهاي اجرایی دستورالعملهاي مبارزه با پولشویی

فرآیند شناسایی مشتریان

معیارهاي عملیات و معاملات مشکوک

فرآیند شناسایی عملیات و معاملات مشکوک

ضوابط نگهداري و امحاء اسناد مرتبط با شناسایی مشتریان

وظایف مسئولین واحد مبارزه با پولشویی

مخاطبین

مدیران و کارشناس شرکت های بورسی

مدیران و کارشناسان شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

مدیران و کارشناسان کلیه نهاد های پولی و بانکی

مدیران و کارشناسان کلیه نهاد های مالی

مدرسین

تصویر برای دسته بندی  روح الله نجفی
روح الله نجفی

دكتري مديريت مالی از دانشگاه آزاد اسلامي

رئیس هیئت مدیره شرکت رهپویان گستر صحرا 

روح الله نجفی

دكتري مديريت مالی از دانشگاه آزاد اسلامي

رئیس هیئت مدیره شرکت رهپویان گستر صحرا 

زمان

  • شروع: پنجشنبه 14 مرداد 1400 - 09:00
  • پایان: پنجشنبه 14 مرداد 1400 - 17:00