info@ifc.ir   021-62843000
برگزار شد

پنجمین دوره آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه


توضیحات

به دلیل الزامات پیشگیری از کرونا، این دوره تنها  به صورت آنلاین برگزار می شود.

مرکز مالی ایران با هدف توسعه آموزش و ارتقا دانش فعالان بازار سرمایه، به منظور سهولت پذیرش در آزمون های مربوط به گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه، اقدام به برگزاری دوره آموزشی آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه کرده است.

بورس تلنت یک مسیر روشن برای جوانان با استعداد این کشور است که می خواهند رشد کنند و در مسیر کاری خود بدرخشند. در بورس تلنت ما شما را آماده یک ورود موفق به بازار کار می کنیم. بورس تلنت به شما کمک می کند تا موقعیت های شغلی نهاد های مالی را به طور دقیق بشناسید و با انتخاب آن و در صورت قبولی در مصاحبه ها، توسط مدیران و افراد با تجربه بازار سرمایه آموزش ببینید. 

اگر می خواهید آینده شغلی خود را در بهترین شکل ایجاد کنید، در کنار شما هستیم. این برنامه در همکاری با سایت کاریابی جاب ویژن و همچنین نهاد های مختلف مالی کشور اجرا می گردد.

با توجه به بهبود وضعیت استخدام در نهادهای مالی در سمت‌هایی نظیر کارشناس سرمایه گذاری، تحلیلگر، معامله گر، مدیر سرمایه گذاری، داشتن گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه، به عنوان یکی از شرایط لازم به شمار می آید که دارندگان این مدارک می توانند ضمن افزایش دانش خود در بازار سرمایه، از فرصت اشتغال در نهادهای مالی نیز بهره‌مند شوند.

آزمون اصول بازار سرمایه، شامل هفت سرفصل اعم از فهم و تحلیل صورت های مالی، مقدمات بازارها، ابزارها و نهادهای مالی، مقدمات امور مالی شرکتی، مقدماتی بر اقتصادی، روش های کمی مقدماتی، اصول بازار سرمایه اسلامی و اخلاق حرفه ای و همچنین مقررات اصول بازار سرمایه می شود. همچنین پیش نیاز این دوره آموزشی، داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر از دانشگاه ها یا موسسات آموزشی داخلی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا معادل آنها یا مدرک تحصیلی از دانشگاه ها و موسسات آموزشی خارجی است که توسط وزارت علوم، تحقیات و فناوری معادل کارشناسی یا بالاتر ارزشگذاری شده باشد.

سرفصل‌ها

سرفصل های آزمون بازار سرمایه شامل :

فهم و تحلیل صورت های مالی:

1-تعاریف،مفاهیم وعناصر تشکیل دهنده صورت های مال

-ترازنامه 

-صورت سود وزیان

-صورت جریان وجه نقد 

-صورت سود و زیان جامع

-یادداشت های همراه صورت های مالی

2-سازوکار های گزارشگری مالی

3-درک صورت سود و زیان 

4-درک ترازنامه

5-درک صورت جریان وجه نقد

6-تکنیک های مقدماتی تجزیه تحلیل صورت های مالی(نسبت های مالی)

روش های کمی مقدماتی

مقدمات امور مالی شرکتی

مقدمات بازارها ، ابزار ها و نهاد های مالی:

1-مفاهیم بازار های مالی 

2-ویژگی های سهام عادی و مفاهیم مربوطه 

3-ویژگی های سهام ممتاز و مفاهیم مربوطه 

4-مفاهیم مربوط به اوراق بهادار با در آمد ثابت 

-مفاهیم اوراق اجاره 

-تعاریف اوراق قرضه

5-مفاهیم سایر اوراق بهادار 

-مفاهیم اوراق مشارکت

-اوراق سفارش ساخت(استصناع)

-مفاهیم اوراق رهنی

-مفاهیم اوراق بهادار با پشتوانه دارایی

6-شاخص های بازار اوراق بهادار

7-کارایی بازار و بازارهای سرمایه کارا

8آشنایی با نهادهای مالی،نقش و کارکرد آنها 

مقدمات امور مالی شرکتی:

1-مقدمات بودجه بندی سرمایه ای

2-مقدمات هزینه سرمایه 

3-مقدمات مدیریت تامین مالی 

-مقدمات تامین مالی بلندمدت

-مقدمات تامین مالی کوتاه مدت 

4مقدمات تجزیه تحلیل نقاط سربه سر و اهرم ها 

5-تعاریف مقدماتی مربوطبه بازده 

6-مفاهیم پایه ریسک 

مقدماتی بر اقتصاد:

1-مقدمات اقتصاد خرد 

-عرضه ،تقاضا وتعادل بازار 

-نظریه رفتار تولید کننده و بازار نهادهای تولید 

-هزینه های تولید 

-رفتار تولید کننده در بازار رقابت کامل 

-رفتار تولید کننده در بازار انحصار کامل 

-مفاهیم بازار رقابت انحصاری

2-مقدمات اقتصاد کلان 

-محاسبات ملی و شاخص قیمت ها 

-درآمد ملی تعادلی وسیاست های مالی 

-عرضه و تقاضای پول و سیاست های پولی

روش های کمی مقدماتی:

1-ارزش زمانی پول

2-مفاهیم آماری

3-مفاهیم احتمال 

4-محاسبات بازده و ریسک

-محاسبات مقدماتی مربوط به بازده

-مفاهیم پایه ریسک

اصول بازار سرمایه اسلامی و اخلاق حرفه ای:

1-ضوابط عمومی قراردادهای بازار سرمایه ازدیدگاه فقه اسلامی؛(تعریف،مستندات فقهی و مصادیق)

2-ضوابط اختصاصی قراردادهای بازار سرمایه ازدیدگاه فقه اسلامی؛(تعریف،ماهیت،ارکان،احکام،انواع و مصادیق)

3-بورس بازی در بازار سهام از دیدگاه اسلام 

4-اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ای(مصوب 1393/02/02 هیئت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار)

مقررات اصول بازار سرمایه:

1 -قانون بازار اوراق بهادار ج.ا. ایران

2-اصلاحیه قانون تجارت،مبحث اول،بخش های 11،10،8،7،6،5،3،2،1و 12 

3 -قانون توسعۀ ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی

4 -آییننامۀ اجرایی قانون بازار اوراق بهادار ج.ا. ایران

5 -ضوابط نظارت سازمان بورس بر فرآیند تأسیس و افزایش سرمایه شرکتهای سهامی عام

6 -دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

7 -دستورالعمل عضویت در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

8 -مقررات عضویت در کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران

9 -مصوبۀ مربوط به تعریف سرمایهگذار نهادی

10 -دستورالعمل رسیدگی به تخلفات در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

11 -دستورالعمل رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه

12 -دستورالعمل اجرایی فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار ج.ا. ایران

13 -مصوبه در خصوص مرجع حل اختالفات فعاالن بازار اوراق بهادار فاقد کانون مربوطه

14 -دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

15 -دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه

16 -دستورالعمل ثبت، نگهداری و گزارشدهی اسناد، مدارک و اطالعات توسط اشخاص تحت نظارت

مخاطبین

متقاضیان شرکت در آزمون اصول بازار سرمایه

علاقه مندان به دریافت گواهی ها و مدارک حرفه ای بازار سرمایه

علاقه مندان به اشتغال در نهادهای مالی و سرمایه گذاری

علاقه مندان به کسب دانش بازارهای مالی

دانشجویان رشته های مالی و علوم مرتبط

مدرسین

تصویر برای دسته بندی  علی رئوفی
علی رئوفی

دکتری اقتصاد مالی_ سنجی از دانشگاه علامه طباطبایی

مشاور سرمایه گذاری شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت (اَیکو)

علی رئوفی

دکتری اقتصاد مالی_ سنجی از دانشگاه علامه طباطبایی

مشاور سرمایه گذاری شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت (اَیکو)

تصویر برای دسته بندی محمد ابراهیم سماوی
محمد ابراهیم سماوی

دانشجو دکتری مهندسی مالی از دانشگاه آزاد اسلامی

مدیر تحلیل گروه صنعتی و معدنی امیر

محمد ابراهیم سماوی

دانشجو دکتری مهندسی مالی از دانشگاه آزاد اسلامی

مدیر تحلیل گروه صنعتی و معدنی امیر

تصویر برای دسته بندی قاسم کریمی
قاسم کریمی

دانشجوی دکتری DBA بازار سرمایه

کارشناس شرکت فرابورس ایران

قاسم کریمی

دانشجوی دکتری DBA بازار سرمایه

کارشناس شرکت فرابورس ایران

تصویر برای دسته بندی محسن یاوری
محسن یاوری

کارشناس ارشد ریاضیات مالی دانشگاه تربیت مدرس

CFA LEVEL III

نظارت تحقیق توسعه و ابزارسازی ، شركت فرابورس ايران

محسن یاوری

کارشناس ارشد ریاضیات مالی دانشگاه تربیت مدرس

CFA LEVEL III

نظارت تحقیق توسعه و ابزارسازی ، شركت فرابورس ايران

تصویر برای دسته بندی مریم دباغي
مریم دباغي

كارشناسي ارشد حسابداری از دانشگاه تهران _ پردیس البرز

کارشناس مسئول پذیرش، شرکت بورس اوراق بهادار

مریم دباغي

كارشناسي ارشد حسابداری از دانشگاه تهران _ پردیس البرز

کارشناس مسئول پذیرش، شرکت بورس اوراق بهادار

تصویر برای دسته بندی سپهر حسن خان پور
سپهر حسن خان پور

کارشناسی ارشد حقوق تجاری - اقتصادی بین المللی از دانشگاه تهران

وکیل پایه یک دادگستری و وکیل تخصصی بازارسرمایه 

سپهر حسن خان پور

کارشناسی ارشد حقوق تجاری - اقتصادی بین المللی از دانشگاه تهران

وکیل پایه یک دادگستری و وکیل تخصصی بازارسرمایه 

زمان

  • شروع: شنبه 21 فروردین 1400 - 12:00 ق.ظ
  • پایان: پنجشنبه 13 خرداد 1400 - 12:00 ق.ظ