info@ifc.ir   021-62843000
برگزار شد

سمت و سوی بازار مسکن


توضیحات

مدرس :

فرید قدیری

طول دوره ساعت :

3 ساعت

روز های بر گزاری :

پنج شنبه

 13 آذر ماه 

ساعت بر گزاری :

8:30 الی 11:30

سرفصل‌ها

سرفصل دوره :

تعریفی از چرخه های رکود و رونق در بخش مسکن

موقعیت یابی در بازار مسکن با شناخت از سطح رسمی قیمت خانه، اجاره بها و زمین

علل افزایش قیمت مسکن و شناخت عوامل شکل دهنده جهش های قیمتی

رابطه شناسی درونی بازار مسکن (اثر متغیرها روی یکدیگر)

وضعیت عرضه و تولید مسکن و میزان کسری

سناریوهای آتی

زمان

  • شروع: پنجشنبه 13 آذر 1399 - 08:30 ب.ظ
  • پایان: پنجشنبه 13 آذر 1399 - 11:30 ب.ظ