info@ifc.ir   021-62843000
برگزار شد

دوره کاربردی آشنایی با انواع صندوق های سرمایه گذاری (با رویکرد سرمایه گذاری)


توضیحات

مدرس :

آقای محمد ابراهیم سماوی

طول دوره ساعت :

8 ساعت

روز های بر گزاری :

پنج شنبه

3 و 5 اسفند ماه 

ساعت بر گزاری :

  16 الی 20

سرفصل‌ها

سرفصل دوره :

آشنایی با انواع روش های سرمایه گذاری (مستقیم غیر مستقیم)

آشنایی با صندوق های سرمایه گذاری و انواع آن (از منظر نوع دارایی و خرید و فروش)

آشنایی با امیدنامه،اساسنامه و ارکان صندوق ها

سایر نکات ریزساختاری صندوق ها (تجزیه واحد، کارمزدها، سقف صندوق، حق رای صندوق)

آشنایی با سایت Fipiran و کاربرد آن

دسته بندی صندوق ها از منظر ریسک و بازدهی مورد انتظار

بررسی ارزندگی و تببین استراتژی معامله صندوق های سرمایه گذاری سهامی

بررسی ارزندگی و تببین استراتژی معامله صندوق های سرمایه گذاری مختلط

بررسی ارزندگی و تببین استراتژی معامله صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت

بررسی ارزندگی و تببین استراتژی معامله صندوق های سرمایه گذاری با پشتوانه طلا

چیدن پرتفوی متناسب با سطوح مختلف ریسک پذیری با صندوق ها

مدرسین

تصویر برای دسته بندی محمد ابراهیم سماوی
محمد ابراهیم سماوی

دانشجو دکتری مهندسی مالی از دانشگاه آزاد اسلامی

مدیر تحلیل گروه صنعتی و معدنی امیر

محمد ابراهیم سماوی

دانشجو دکتری مهندسی مالی از دانشگاه آزاد اسلامی

مدیر تحلیل گروه صنعتی و معدنی امیر

زمان

  • شروع: یکشنبه 3 اسفند 1399 - 04:00 ب.ظ
  • پایان: سه شنبه 5 اسفند 1399 - 08:00 ب.ظ