تاریخ برگزاری : 1400/03/20
25 ساعت
30,000,000 ریال
دریافت گواهینامه معتبر در پایان دوره
فهرست اساتید این دوره

اولین دوره آمادگی شغلی مدیر صندوق‌های سرمایه گذاری

از 1400/03/20 تا 1400/04/17

نوع دوره : آنلاین
تعداد ساعات آموزش : 25 ساعت
اولین دوره آمادگی شغلی مدیر صندوق‌های سرمایه گذاری

صندوق های سرمایه گذاری از جمله نهادهای مالی در بازار سرمایه هستند. این نهادهای مالی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و دارندگان واحد های آن به نسبت مالکیت خود در سود و زیان آن شریک می باشند . در حال حاضر صندوق های سرمایه گذاری گسترش محسوسی بین مردم داشته و همچنین افزایش قابل توجه تعداد صندوق ها و همچنین ارزش دارایی های آنها نیاز به مدیران حرفه ای خواهند داشت لذا شناسایی انواع ریسک های صندوق و مدیریت آن ها اهمیت بسیاری خواهد داشت. مدیران صندوق مسئولیت تاسیس صندوق و اداره آن را بر عهده دارد.  در این دوره در نظر داریم مدیران آینده صندوق های سرمایه گذاری را از نحوه و نکات اداره صندوق ها مطلع سازیم. 

مدرس :

خانم سحر فرهمندی

طول دوره ساعت :

25 ساعت

روز های بر گزاری :

پنجشنبه ها

20 خرداد ماه 1400 الی 17 تیر ماه 

ساعت بر گزاری :

  10 الی 14