تاریخ برگزاری : 1400/05/05
15 ساعت
8,000,000 ریال
دریافت گواهینامه معتبر در پایان دوره
فهرست اساتید این دوره

اولین دوره آموزشی بررسی قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت صندوق های سرمایه گذاری

از 1400/05/05 تا 1400/05/21

نوع دوره : آنلاین
تعداد ساعات آموزش : 15 ساعت
اولین دوره آموزشی بررسی قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت صندوق های سرمایه گذاری

معرفی دوره :

آگاهی از قوانین و مقررات و رعایت آن نقش بسیار مهمی در رشد و تعالی نهاد مالی خواهد داشت. عدم آگاهی به قوانین و مقررات موجب تشکیل پرونده های قضایی بسیار سنگین در دادگاه ها یا پرونده های تخلفاتی در مراجع رسیدگی به تخلفات در سازمان بورس و اوراق بهادار گردیده است. همچنین با توجه به پویا بودن مقررات حاکم بر صندوق های سرمایه گذاری و همچنین توسعه روز افزون صندو قهای سرمایه گذاری و گستره وسیعی که در سالیان اخیر در جامعه داشته است، توجه نهادهای ناظر به صندوق های سرمایه گذاری افزایش یافته است لذا آشنایی با قوانین و مقرات و رعایت آن از اهمیت بسیار بالایی برخور دار گردیده است. بنابراین در این دوره تلاش می گردد، مهترین موضوعات مقرراتی مرتبط با صندوق های سرمایه گذاری، ریسکها و تضاد منافعی که صندوق های سرمایه گذایر با آن مواجه هستند و همچنین مهمترین تخلفاتی که در سالهای اخیر در خصوص صندو قهای سرمایه گذاری رخ داده است مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

مدرسین :

علی اکبر ایرانشاهی ، رضا نوحی

طول دوره ساعت :

15ساعت

روز های بر گزاری :

یکشنبه ها و سه شنبه ها

5 مرداد ماه الی 21 مرداد ماه

ساعت بر گزاری :

17 الی 20