info@ifc.ir   021-62843000

دوره جامع تحلیل صنایع


توضیحات

معرفی دوره:

شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه بر اساس ماهیت فعالیت خود در گروه‌های صنعتی مختلفی قرار می‌گیرند. در شرایط فعلی بازار اوراق بهادار ایران که سهام شرکت‌ها با شاخص‌های بازار و سایر هم‌گروهای صنعتی خود هم‌بستگی نسبتاً بالایی دارند؛ تسلط شناختی و توانایی تحلیل دقیق گروه‌های صنعتی بازار از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. در واقع برای سرمایه‌گذاری موفق در بازار سهام علاوه بر تحلیل هر سهم به صورت منفرد، باید قدرت تشخیص صنایع برتر بازار را نیز داشته باشید تا در بهترین زمان ممکن اقدام به سرمایه‌گذاری نمایید. در دوره جامع تحلیلگر صنایع، پس از بیان مقدمات هر صنعت به بررسی نکات کلیدی در تحلیل پرداخته می شود و سپس محاسبه سود و ارزشگذاری شرکت های نمونه انجام خواهد شد.

مدرسین :

هادی حیدری

سید محمد جواد میرطاهری

مهدی احراری

محمود بهرامی

روح انگیز شکوهی فر

الهه ظفری

محمدحسین نیاتی

میترا فرخ پور

طول دوره ساعت :

94 ساعت

روز های بر گزاری :

شنبه ها، دوشنبه ها، چهارشنبه ها، پنج شنبه ها

16 مرداد ماه الی 3 مهر ماه

ساعت بر گزاری :

17 الی 20

سرفصل‌ها

سرفصل های دوره جامع تحلیل صنایع شامل :

تحلیل صنعت بانک :

مبانی و مکانیز تجزیه و تحلیل بانک ها :

آشنایی با انواع بانک ها

 نسبت های سلامت مالی بانک ها

استاندارها ی حسابداری در بانک ها

صورت های مالی بانک ها بر اساس استاندارهای گزارشگری مالی بین المللی :

ترازنامه

رفتار دارایی ها

رفتار بدهی ها :

رفتار بدهی های بلند مدت

رفتار بدهی های کوتاه مدت

صورت جریان وجوه نقد :

وجوه عملیاتی

سرمایه گذاری

وجوه تامین مالی

ابعاد مهم در تحلیل صورت های مالی بانک ها :

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

گزارش حسابرس مستقل

بخشنامه های مهم بانک مرکز

مدیریت ریسک 

رعایت قوانین بین المللی بازل

تحلیل کیفیت و نرخ سود

تحلیل کیفیت جریانات نقدی

محاسبه سود و ارزشگذاری بانک ها :

تحلیل و مقایسه صورت های مالی بانک های منتخب

نسبت های مالی مهم در صنعت بانکی

بررسی و انتخاب مدل ارزشگذاری مناسب برای بانک ها

تحلیل صنعت بیمه :

مبانی و اصول اقتصاده بیمه

جایگاه صنعت بیمه در بازار مالی

آشنایی با روند های صنعت بیمه در جهان ایران

نقش جایگاه نهاد حاکمیت و نظارت

مولفه های موثر در صنعت بیمه :

ساختار بازار بیمه و ترکیب پورتفوی صنعت بیمه

نرخ گذاری و تعیین بهای تمام شده خدمات بیمه

ترکیب بازیگران صنعت بیمه 

مدیریت ریسک در صنعت بیمه 

تایین شاخص هاب بهره وری صنعت

وضعیت شرکت های بیمه در ایران : نقاط قوت و ضعف، فرصتها و تهدادت

جشم انداز و افق شرکت های بیمه با تاکید بر بیمه دیجیتال و فناوری های نوین بیمه ای

ظرفیت اسناد توسعه ای و قوانین بالادستی

آشنایی با ساختار مقررات و آیین نامه های بیمه مرکزی

بهرمندی از طرفیت بازارهای مالی برای توسعه بیمه

طراحی مدل های کسب و کار با محوریت توانمدسازی سرمایه انسانی 

تحلیل صورت های مالی و ارزش گذاری صنعت بیمه :

تحلیل و مقایسه توانگری مالی شرکت های بیمه

تحلیل و ارزیابی ذخایر شرکت های بیمه

تحلیل مطالبات و معوقات و تجزیه سنی صدور حق بیمه

تحلیل و مقایسه صورتهای مالی و ساختار درآمدی شرکت های بیمه

نسبتهای مالی در صنعت (سودآوری ، عملیاتی و....)

بررسی و انتخاب مدل ارزشگذاری مناسب صنعت

محسابه NAV پرنفوی شرکت و ارزشگذای شرکتهای بیمه

صنعت پتروشیمی :

روند مصرف انرژی در جهان ، خاورمینه ایران

ذخایر و منابع نفت و گاز در شرایط فعلی

موقعیت صنایع پتروشیمی در خاورمیانه

وضعیت صنایع پتروشیمی در ایران

عوامل موفقیت در صنعت پتروشیمی

نقاط قوت و ضعف ، فرصتها و تهدیدات در صنعت پتروشیمی ایران

ظرفیت اسمی و تولید واقعی پتروشیمی ها

مقایسه مقدار و مبلغ درآمد و فروش داخلی و صادراتی پتروشیمی ها

 طرح های در دست اقدام

نکات کلیدی در تحلیل صنعت پتروشیمی :

 موارد اولیه و موارد استفاده

نوع محصول تولیدی (جامع / مایع )

انواع محصول تولیدی (اتیلن / پلی اتیلن / پلی اتیلن ترفتالات / پلی استایرن / پروپیلن / پلی پروپیلن / پی وی سی / متانول / اوره / آمونیاک )

بازار فروش (داخل / خارج)

نوع خوراک مصرفی (گاز / مایع)

نرخ خوراک

نحوه قیمت گذاری محصولات(یارانه ای / بورس کالا / صادرات)

نحوه و هزینه حمل محصولات

تعرفه های دولتی و غیره 

وضعیت صنعت پتروشیمی در ایران :

دسته بندی شرکت ها و مقایسه آنها

ظرفیت اسمی و علمی تولید و طرح های در دست اقدام 

مقایسه مقدار و نرخ فروشی داخلی و صادراتی

نقاط قوت و ضعف فرصتها و تهدیدها

محسابه سود و ارزشگذاری شرکت ها (براورد سودآوری و مقایسه نسبت های P/E و P/S) :

تحلیل و مقایسه صورتهای مالی شرکت های پتروشیمی منتخب

نسبتهای مالی در صنعت پتروشیمی (سودآوری ، عملیاتی و .....)

بررسی و انتخاب مدل ارزشگذاری مناسب صنعت فلرات اساسی 

محاسبه NAV و ارزشگذاری هلدینگ ها

تحلیل صنعت دارو :

روند تولید و مصرف دارو در جهان ، خاورمینه و ایران

آمارهای سازمان بهداشت جهانی

زنجیره ارزش صنعت

نکات کلیدی در تحلیل صنعت دارویی ها :

مواد اولیه (داخلی / وارداتی)

انواع محصولات (داخلی / صادراتی)

نحوه قیمت گذاری محصولاتی دارویی

ترکیب بازیگران صنعت

ریسک های موجود در صنعت

وضعیت دارویی های در ایران

محسابه سود و ارزشگذاری شرکت ها (برآورد سودآوری و مقایسه نسبت های P/E و P/S) :

تحلیل و مقایسه صورتهای مالی شرکت های دارویی منتخب

نسبت های مالی در صنعت فلزات اساسی (سوآوری ، عملیاتی و.....)

بررسی و انتخاب مدل ارزشگذاری مناسب صنعت دارو

محاسبه NAV و ارزشگذاری هلدینگ ها

تحلیل صنعت سیمان :

روند تولید و مصرف سیمان در جهان ، خاورمیانه و ایران

فرآیند تولید سیمان

زنجیره ارزش سیمان

جیگاه بازار سیمان در ایران

نکات کلیدی در تحلیل صنعت سیمانی ها اساسی :

مواد اولیه ، موارد استفاده و ضریب استفاده

انواع محصول تولیدی (پرتلند / سفید / نسوز / چاه های نفت / رنگی)

بازار فروش (داخل / خارج)

نهاد های مصرفی (سنگ آهک / سنگ اهن / بوکسیت / خاک رس)

هزینه ها (انرژی / حرارتی / نیروی انسانی / حمل و نقل /بسته بندی)

نحوه قیمت گذاری محصولات غیررسمی و رسمی (یارانه ای / بورس کالا / صادرات)

تعرفه های دولتی و غیره

بازیگران صنعت

ماتریس SWOT صنعت

وضعیت سیمانی ها در ایران 

محاسبه سود و ارزشگذاری شرکت ها (برآورد سودآوری و مقایسه نسبت های P/E و P/S :

تحلیل و مقایسه صورتهای مالی شرکت های سیمانی منتخب 

نسبتهای مالی در صنعت سیمانی (سوآوری ، عملیاتی و.....)

بررسی و انتخاب مدل ارزشگذاری مناسب صنعت فلزات اساسی

محاسبه NAV و ارزشگذاری هلدینگ ها

تحلیل صنعت فلزات اساسی :

روند تولید و مصرف فلزات در جهان ، خاورمیانه در ایران

محل مصارف انواع فلزات

زنجیره فلزات

وضعیت فلزات در ایران :

نقاط قوت وضعیت ، فرصتها و تهدیدات فلزات

ظرفیت اسمی و تولید واقعی فلزات

مقایسه مقدار و مبلغ درآمد و فروش داخلی و صادراتی فلزات

طرح های در دست اقدام

نکات کلیدی در تحلیل صنعت فلزات اساسی :

موارد اولیه و موارد استفاده

انواع محصول تولیدی (فولاد ، مس)

بازار فروش (داخل / خارج)

ذخایر فلزات در انبارها 

نهاد های مصرفی (محصولات معادن ، سنگ آهن ، گندله ، آهن اسفنجی ، قراضه آهن و فولاد ، کک و ذغال سنگ ، سنگ آهک ، آهن خام)

نرخ انرژی (گاز / برق / آب)

نحوه قیمت گذاری محصولات (یارانه ای / بورس کالا / صادرات)

نحوه و هزینه حمل محصولات

تعرفه های دولتی و غیر

محاسبه سود و ارزشگذاری شرکت ها :

صورتهای مالی فلزات

نسبتهای مالی فلزات

نسبتهای سودآوری فلزات

نسبتهای ساختاری فلزات 

نسبتهای نقدینگی فلزات

نسبتهای عملیاتی فلزات

نسبتهای بهره وری فلزات

محاسبه P/E و ارزشگذاری شرکت ها

محسابه NAV و ارزشگذاری هلدینگ ها

جلسات

مخاطبین

کارشناسان و مدیران نهاد های مالی

فعالین اقتصادی (تولید کنندگان ، صادر کنندگان ،.....) صنایع مختلف

معامله گران و سرمایه گذاران بازارهای مالی

مدیریان پرتفوی و سبدگردان

دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های مدیریت، اقتصاد، حسابداری و رشته های مربوط

علاقمندان به فعالیت در بازار سرمایه

مدرسین

تصویر برای دسته بندی هادي حيدري
هادي حيدري

دکتری اقتصاد از دانشگاه صنعتی شریف

عضو کمیته عالی ریسک بانک کارآفرین

هادي حيدري

دکتری اقتصاد از دانشگاه صنعتی شریف

عضو کمیته عالی ریسک بانک کارآفرین

تصویر برای دسته بندی سیدمحمدجواد میرطاهر
سیدمحمدجواد میرطاهر

دكتري رشته مديريت مالي از دانشگاه امام صادق عليه السلام

عضو هیات مدیره بیمه دانا

سیدمحمدجواد میرطاهر

دكتري رشته مديريت مالي از دانشگاه امام صادق عليه السلام

عضو هیات مدیره بیمه دانا

تصویر برای دسته بندی مهدی احراری
مهدی احراری

دکترای اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی

مدیر آموزش، پژوهش و توسعه بیمه دانا

مهدی احراری

دکترای اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی

مدیر آموزش، پژوهش و توسعه بیمه دانا

تصویر برای دسته بندی محمود بهرامی
محمود بهرامی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

معاون مدیر امور مالی بیمه دانا

محمود بهرامی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

معاون مدیر امور مالی بیمه دانا

تصویر برای دسته بندی روح انگیز شکوهی فرد
روح انگیز شکوهی فرد

 کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه تهران

مدیر سبدهای اختصاصی تامین سرمایه تمدن 

روح انگیز شکوهی فرد

 کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه تهران

مدیر سبدهای اختصاصی تامین سرمایه تمدن 

تصویر برای دسته بندی الهه ظفری
الهه ظفری

کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه علامه طباطبایی

کارشناس ارشد تحلیل و سرمایه گذاری، تامین سرمایه بانک ملت

الهه ظفری

کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه علامه طباطبایی

کارشناس ارشد تحلیل و سرمایه گذاری، تامین سرمایه بانک ملت

تصویر برای دسته بندی محمدحسین نیاتی
محمدحسین نیاتی

کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه علامه طباطبایی

مدیر سرمایه گذاری، شرکت آتیه پارسیس پارس

محمدحسین نیاتی

کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه علامه طباطبایی

مدیر سرمایه گذاری، شرکت آتیه پارسیس پارس

تصویر برای دسته بندی میترا فرخپور
میترا فرخپور

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

رئیس واحد سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری سپه

میترا فرخپور

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

رئیس واحد سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری سپه

زمان

  • شروع: شنبه 16 مرداد 1400 - 04:00 ب.ظ
  • پایان: شنبه 3 مهر 1400 - 08:00 ب.ظ
Card image

مرکز مالی ایران برای اولین بار دوره هایی همراه با ارزیابی تشکیل داده است. در صورتی که شماره گزینه دوره به همراه ارزیابی را انتخاب نمایید، به جای دریافت مدرک حضور در دوره، در صورت قبولی در ارزشیابی، مدرک قبولی در دوره را دریافت خواهید کرد که در روزمه شما بسیار پرکاربرد است. شایان ذکر است که در صورتی که ارزشیابی شما با موفقیت صورت بپذیرد، با تشکیل رزومه در وبسایت جاب ویژن و تایید قبولی شما در دوره، در موقعیت های شغلی ای که شامل دوره گذرانده باشد، رزومه شما بالاتر از تمام کارجو ها قرار خواهد گرفت و به نوعی رزومه ای خاص محسوب می‌شود.

مشاغل مرتبط با شما