سخنران: جناب آقای سجاد موحد مدیرعامل مرکز مالی ایران


نام دوره:

وبینار بررسی چشم انداز صنایع در سال 1401

جلسات

0 سخنران: جناب آقای سجاد موحد مدیرعامل مرکز مالی ایران مشاهده
1 سخنران اول: جناب آقای محمود گودرزی مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران
2 سخنران دوم: جناب آقای سروش خواجه حق‌وردی معاون نظارت و بازرسی شرکت فرابورس ایران
3 سخنران سوم: جناب آقای حسین عبده تبریزی عضو سابق شورای عالی بورس و اوراق بهادار
4 سخنران چهارم: جناب آقای سیدمرتضی حسینی مدیرعامل شرکت مبنا فرتاک آریا
5 سخنران پنجم: جناب آقای عقیل آرین‌نژاد مدیرعامل شرکت پخش البرز
6 سخنران ششم: جناب آقای رضا مشهدی زاده معاون مالی و اقتصادی هلدینگ زر ماکارون
7 سخنران هفتم: جناب آقای حامد اصل روستا مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
8 سخنران هشتم: جناب آقای امین ابراهیمی مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان
9 سخنران نهم: جناب آقای سیدکاظم چاووشی مدیرمالی بانک ملت
10 سخنران دهم: جناب آقای محمد جعفری اناری مدیرعامل شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر