تصویر برای دسته بندی احمد پویانفر

احمد پویانفر

دکتری مدیریت مالی از دانشگاه تهران، مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان

سوابق تحصیلی:

 • دکتری مدیریت مالی از دانشگاه تهران
 • کارشناسی ارشد ریاضیات مالی و معامله گری از دانشگاه سیتی لندن
 • کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه تهران
 • کارشناسی مديريت بازرگانی از دانشگاه فردوسی مشهد
 • فوق ديپلم حسابداری از آموزشکده شهید شمسی پور

سوابق کاری:

 • مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان
 • مشاور سرمایه گذاری و مالی هلدینگ توسعه ترابر ایرانیان
 • رئیس هیئت مدیره شرکت مدیریت سرمایه گذاری شاخص
 • مشاور مالی تامین سرمایه نوین
 • مشاور اقتصادی هلدینگ صنعتی کاوه

همه ی دوره های مدرس

برگزار شد
تصویر سومین دوره آموزشی اصول و فرآیندهای ارزشگذاری شرکت ها(مقدماتی)

سومین دوره آموزشی اصول و فرآیندهای ارزشگذاری شرکت ها(مقدماتی)

تاریخ برگزاری : 1400/03/09
30 ساعت
11,000,000 ریال
مشاهده