تصویر برای دسته بندی علی مهدیلو

علی مهدیلو

دکتری تخصصی رشته اقتصاد پولی و مالی از دانشگاه سراسری تبریز، مدرس دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی

سوابق تحصیلی:

  • دکتری تخصصی رشته اقتصاد پولی و مالی از دانشگاه سراسری تبریز
  • کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی از دانشگاه تربیت مدرس
  • کارشناسی اقتصاد نظری از دانشگاه سراسری تبریز

سوابق کاری:

  • مدرس دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی
  • عضو بنیاد نخبگان
  • کارشناس اسبق امور بانکی و بورسی