تصویر برای دسته بندی علی رئوفی

علی رئوفی

دکتری اقتصاد مالی گرایش اقتصاد سنجی از دانشگاه علامه طباطبایی، تحلیلگر بازارهای مالی

سوابق تحصیلی:

  • دکتری اقتصاد مالی گرایش اقتصاد سنجی از دانشگاه علامه طباطبایی
  • کارشناسی ارشد علوم اقتصادی از دانشگاه شهید چمران اهواز
  • کارشناسی اقتصاد نظری از دانشگاه شهید چمران اهواز

سوابق کاری:

  • تحلیلگر بازارهای مالی
  • مسئول سابق گروه پژوهشی، واحد مطالعات بازار دنیای اقتصاد

سوابق آموزشی:

  • مدرس دوره‌های آموزشی آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه و تحلیلگری بازار سرمایه در مرکز مالی ایران
  • مدرس دوره كارگاه شبكه‌های عصبی مصنوعی و كاربرد آن در اقتصاد و علوم مالي در دانشگاه خوارزمی تهران
  • مدرس دوره كارگاه اقتصاد سنجی(مقدماتی) در دانشگاه علامه طباطبايی
  • مدرس دوره كارگاه اقتصاد سنجی(پيشرفته) در دانشگاه خاتم (بانک پاسارگاد)

همه ی دوره های مدرس

برگزار شد
تصویر اولین دوره آموزشی روش‌های بهینه‌سازی سبد سهام (پیشرفته)

اولین دوره آموزشی روش‌های بهینه‌سازی سبد سهام (پیشرفته)

تاریخ برگزاری : 1399/10/14
24 ساعت
رایگان
مشاهده
برگزار شد
تصویر دوره آموزشی روش‌های بهینه‌سازی سبد سهام (مقدماتی)

دوره آموزشی روش‌های بهینه‌سازی سبد سهام (مقدماتی)

تاریخ برگزاری : 1399/09/09
12 ساعت
رایگان
مشاهده
تصویر روش‌های بهینه سازی سبد سهام (مقدماتی)

روش‌های بهینه سازی سبد سهام (مقدماتی)

غیرحضوری
8 جلسه
12 ساعت
8,800,000 ریال
خرید
برگزار شد
تصویر دوره آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه

دوره آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه

تاریخ برگزاری : 1399/09/21
رایگان
مشاهده
برگزار شد
تصویر دومین دوره آموزشی آمادگی آزمون تحلیلگری بازار سرمایه

دومین دوره آموزشی آمادگی آزمون تحلیلگری بازار سرمایه

تاریخ برگزاری : 1400/07/25
55 جلسه
200 ساعت
85,000,000 ریال
مشاهده
برگزار شد
تصویر ششمین دوره آموزشی آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه

ششمین دوره آموزشی آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه

تاریخ برگزاری : 1400/04/05
130 ساعت
39,000,000 ریال
مشاهده
برگزار شد
تصویر اولین دوره آموزشی آمادگی آزمون تحلیل گری بازار سرمایه

اولین دوره آموزشی آمادگی آزمون تحلیل گری بازار سرمایه

تاریخ برگزاری : 1400/01/29
200 ساعت
85,000,000 ریال
مشاهده