تصویر برای دسته بندی علی سنگینیان

علی سنگینیان

دکتری مدیریت اجرایی، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری افتخار سهام

سوابق تحصیلی:

  • دکتری مدیریت اجرایی

سوابق کاری:

  • مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری افتخار سهام
  • رئیس هیئت مدیره شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان

همه ی دوره های مدرس

برگزار شد
تصویر سومین دوره آموزشی نقش دبیر هیئت مدیره در دستورالعمل راهبری شرکتی

سومین دوره آموزشی نقش دبیر هیئت مدیره در دستورالعمل راهبری شرکتی

تاریخ برگزاری : 1400/08/13
1 جلسه
4 ساعت
5,000,000 ریال
مشاهده