تصویر برای دسته بندی امیرعباس صاحبقرانی

امیرعباس صاحبقرانی

دکتری حسابداری از دانشگاه علامه طباطبایی، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

سوابق تحصیلی:

  • دکتری حسابداری از دانشگاه علامه طباطبایی
  • کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه علامه طباطبایی
  • کارشناسی حسابداری از دانشگاه علامه طباطبایی

سوابق کاری:

  • عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
  • معاونت اسبق مالی و اقتصادی شرکت مهندسی نفت و گاز سپانیر

سوابق آموزشی:

  • مدرس دوره‌های آموزشی بازار سرمایه، ابزارهای تامین مالی اسلامی، حسابداری ابزار، عقود مالی اسلامی در دانشگاه خوارزمی
  • مدرس دوره آموزشی کاربردی تامین مالی در بازار سرمایه با محوریت صکوک (داده کاوی اوراق منتشر شده) در بورس اوراق بهادار تهران
  • مدرس دوره‌های آمادگی آزمون تحلیلگری بازار سرمایه در مرکز مالی ایران 
  • مدرس دوره‌های آمادگی آزمون اصول بازارسرمایه در مرکز مالی ایران 
  • مدرس دوره‌های اصول و مبانی پیش‌بینی صورت‌های مالی با رویکردی کاربردی در کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار

همه ی دوره های مدرس

برگزار شد
تصویر هفتمین دوره آموزشی آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه

هفتمین دوره آموزشی آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه

تاریخ برگزاری : 1400/06/27
2 جلسه
130 ساعت
42,000,000 ریال
مشاهده
برگزار شد
تصویر دوره آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه

دوره آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه

تاریخ برگزاری : 1399/11/11
5,000,000 ریال
مشاهده
برگزار شد
تصویر ششمین دوره آموزشی آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه

ششمین دوره آموزشی آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه

تاریخ برگزاری : 1400/04/05
130 ساعت
39,000,000 ریال
مشاهده
برگزار شد
تصویر دوره آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه

دوره آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه

تاریخ برگزاری : 1399/09/22
رایگان
مشاهده
برگزار شد
تصویر اولین دوره آموزشی آمادگی آزمون تحلیل گری بازار سرمایه

اولین دوره آموزشی آمادگی آزمون تحلیل گری بازار سرمایه

تاریخ برگزاری : 1400/01/29
200 ساعت
85,000,000 ریال
مشاهده
برگزار شد
تصویر دومین دوره آموزشی آمادگی آزمون تحلیلگری بازار سرمایه

دومین دوره آموزشی آمادگی آزمون تحلیلگری بازار سرمایه

تاریخ برگزاری : 1400/07/25
55 جلسه
200 ساعت
85,000,000 ریال
مشاهده
برگزار شد
تصویر دهمین دوره آموزشی فهم و تحلیل صورت‌های مالی(مقدماتی)

دهمین دوره آموزشی فهم و تحلیل صورت‌های مالی(مقدماتی)

تاریخ برگزاری : 1400/10/06
4 جلسه
16 ساعت
10,000,000 ریال
مشاهده