تصویر برای دسته بندی بابک زمانی

بابک زمانی

كارشناسی حسابداری از دانشگاه شيراز، مدير مالی صندوق‌های سرمايه گذاری در كارگزاری بانک دی

سوابق تحصیلی:

  • كارشناسی حسابداری از دانشگاه شيراز

مدارک حرفه‌ای:

  • اصول بازارسرمایه از سازمان بورس و اوراق بهادار
  • معامله گری از سازمان بورس و اوراق بهادار

سوابق کاری:

  • مدير مالی صندوق‌های سرمايه گذاری، كارگزاری بانک دی
  • كارشناس اسبق حسابداری صندوق‌های سرمايه گذاری، تامين سرمايه تمدن

همه ی دوره های مدرس

برگزار شد
تصویر چهارمین دوره جامع آمادگی شغلی حسابداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری

چهارمین دوره جامع آمادگی شغلی حسابداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری

تاریخ برگزاری : 1400/11/05
13 جلسه
45 ساعت
35,000,000 ریال
مشاهده
برگزار شد
تصویر پنجمین دوره جامع آمادگی شغلی حسابداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری

پنجمین دوره جامع آمادگی شغلی حسابداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری

تاریخ برگزاری : 1401/04/13
16 جلسه
45 ساعت
39,500,000 ریال
مشاهده