info@ifc.ir   021-66724545
  پارسی   English   العربیه

بورس مپ

اگر تصمیم دارید که بخشی از سرمایه خود را به بازار سرمایه بیاورید، به این معناست که ریسک و بازده بازار را با هم قبول کردید. این بازار همانقدر که می تواند برای سرمایه گذاران سود به همراه داشته باشد، احتمال زیان هم دارد و همین موضوع است که ضرورت شناخت دقیق فرآیندهای بازار سرمایه را مشخص می کند.

منطق اقتصادی، گویای این است که سرمایه گذاری به منظور سودآوری صورت می گیرد. اما سودآوری بازار سهام در محلی است که ریسک توام با سود وجود دارد و طبعا هرچقدر ریسک بالاتر می رود، سود مورد انتظار نیز بیشتر می شود. به همین دلیل است که گفته می شود برای بهبود عملکرد در بازار های مالی، اولین قدم آن است که دانش کافی از آنها داشته باشیم.

آموزش، مطالعه و استمرار در یادگیری، 3 کلید اصلی شناخت بورس از نمای نزدیک است که می تواند به سرمایه گذاران مبتدی در این بازار، کمک کند که حرفه ای شوند، سهم خوب و بد را بشناسند و فریب سیگنال هایی که از افراد غیرمتخصص و یا کانال های نامعتبر منتشر می شود را نخورند.

مرکز مالی ایران در این مسیر، همراه دانش پذیران بازار سرمایه است و مجموعه ای تحت عنوان نقشه راه بورس تدوین کرده است که ضمن آموزش مهارت های اصلی بازار سرمایه، به سرمایه گذاران کمک می کند که فاصله بین مبتدی بودن تا موفق شدن را گام به گام و بر اساس استانداردهای آموزشی طی کنند.

تصویر برای دسته بندی بورس مپ
تصویر تحلیل تکنیکال جامع

تحلیل تکنیکال جامع

تاریخ برگزاری: 1399/12/4