Skip to content Skip to navigation menu

راهنمای مطالعاتی سطح 3 آزمون CFA – 2018

راهنمای مطالعاتی سطح 3 آزمون CFA – 2018

آیا برای آزمون آماده هستید؟

بیش از 860 صفحه متن آموزشی در قالب کتاب الکترونیکی که درک، حفظ و تسلط بر برنامه آموزشی آزمون CFA را تضمین می­‌کند.

  • تمامی مفاهیم مورد نیاز برای قبولی در آزمون
  • بیش از 860 صفحه ماده آموزشی موثر در قالب 5 جلد کتاب الکترونیکی قابل چاپ
  • راهنمای مطالعاتی تضمینی جهت آموزش تمامی مفاهیم
  • نکات آزمون
  • ذکر تمامی نکات یادگیری نهایی
  • راهنمای نکات یادگیری نهایی
  • سیستم ارجاع با کدگذاری رنگ‌­ها 

راهنمای مطالعاتی سطح 3 آزمون CFA – 2018
هزینه ثبت نام:
235 دلار