چشم‌انداز دوره‌های CFA

دوره خبرگی مالی که توسط موسسه برگزار می‌شود، به سرمایه‌گذاران و متخصصان مالی کمک می‌کند تا پایه قوی‌تری را برای تحلیل‌های پیشرفته سرمایه‌گذاری و مهارت‌های مدیریت دارایی در دنیای واقعی پی‌ریزی کنند.

با کامل‌کردن دوره و احراز مدرک معتبرخبره مالی (CFA)، یکی از معتبرترین و رسمی‌ترین عناوین سرمایه‌گذاری در جهان را به دست خواهید آورد.

موضوعاتی که در آزمون سطوح مختلف CFA مورد سنجش قرار می گیرد.

هر سه مرحله از آزمون CFA تقریبا موضوعات مشابهی را در سطوح مختلف می‌سنجد. در اینجا جدیدترین موضوعاتی که در سه سطح مورد آزمون قرار گرفته است، آمده است:

موضوعات خاص هر سطح

سطح یک

تمرکز بر ارزش سرمایه و مدیریت دارایی و چگونگی منطبق شدن این فرایند با رهنمودهای موسسه CFA نظام نامه اصول اخلاقی و استانداردهای سلوک حرفه ای.

شکل آزمون

  • 240 سوال چند گزینه‌ای، که نمره برابر دارند.
  • آزمونی 6 ساعته که نیمی از آن در جلسه صبح و نیمی در جلسه بعدازظهر برگزار می‌شود‌‌‌‌.

سطح دو

ملزم به نشان‌دادن سطح دریافت دانشجو از مفاهیم سطح یک و همچنین برنامه‌های کاربردی ارزیابی دارایی‌ها در نظام‌نامه اصول اخلاقی و استاندارهای رفتار حرفه‌ای.

شکل آزمون

  • 20 سری سوال، (بررسی موردی کوچک) هر یک به همراه تصویر و 6 سوال چند گزینه ای.
  • آزمونی 6 ساعته که نیمی از آن در جلسه صبح و نیمی دیگر در جلسه بعدازظهر برگزار می‌شود‌.

سطح سه

ملزم به نشان دادن درک سطح بالای مفاهیم سطح یک و دو بعلاوه دانش کلی فرایند مدیرت دارایی

شکل آزمون

  • 12-15 پرسش ساده و 10 سری سوال (هریک با 6 سوال چند گزینه‌ای )
  • پرسش‌های ساده در جلسه صبح و مجموعه سوالات در جلسه بعدازظهر برگزار می‌گردد.