نکات مهم در مطالعه برای آمادگی آزمون CFA

قبل از این که شروع کنیم، خاطر نشان می‌کنیم این موسسه هیچ مسئولیتی در قبال موارد زیر بر عهده ندارد. این نکات مهم مطالعه برای امتحان CFA هستند که نباید هرگز اطلاعات شما در مورد دوره‌های تحصیلی CFA را تحت تاثیر قرار دهند. این نکات بدین معنی هستند که وقتی همه تلاش خود را کردید و دیگر نمی‌دانید چه کنید، به آنها متوسل شوید. هیچ یک از این قوانین همیشه کار نمی کند پس وقتی از آنها استفاده کنید که مجبور هستید.

با کسب اجازه از 300hours.com در اینجا پنج نکته مهم درمطالعه برای آزمون CFA را می آوریم:

#1 – به دنبال پاسخی باشید که در واقع پاسخ سوال نیست.
برخی مواقع در پرسش های غیرعددی، چند گزینه پیدا می‌کنید که احتمالا درست هستند ولی اگر پرسش را با دقت بخوانید، متوجه می‌شوید که این پاسخ در مورد این سوال صادق نمی‌باشد. تبریک می گویم! شما توانستید یک سوال را حذف کنید.

#2 – اگر دو یا چند گزینه پیشنهادی یک چیز را می‌گویند، احتمالا همه غلط هستند.
مثالی که در این مورد به آن فکر می‌کنم، سوالاتی است که باید درست یا نادرست بودن گزینه‌ها را تعیین کنید. برخی اوقات در آزمون‌های CFA ممکن است برای یک مثال دو پاسخ بیابید. چون ترکیب‌های متفاوت ابزارهای مالی منجر به جایگاه سرمایه‌گذاری مشابه خواهد شد که با حرکت بازار مرتبط است.

#3 – برخی مواقع پاسخ یک سوال در سوال دیگر آمده است.
این موضوع فقط در مورد سوالات تصاویری صادق است که در آزمون‌های سطح دو و سه می‌آید. سوالات سطح یک کاملا مستقل هستند پس این مورد در سوالات آزمون سطح یک اتفاق نمی‌افتد.

#4 – سعی نکنید تعاریف خارج از منابع مطالعه شده را در آزمون اعمال کنید.
بر اساس اطلاعاتی که مطالعه کرده‌اید به سوالات پاسخ دهید، نه بر اساس دانشی که دارید. این مسئله کاملا مخالف روح آموزش است ولی (مثلا) ممکن است سوالاتی بر اساس اطلاعات قدیمی و منسوخ وجود داشته باشد. به سوالات بر اساس برنامه درسی CFA پاسخ دهید.

#5 – هرگز درگیر سوالات نشوید.
شکل سوالات را بپذیرید. با درگیرشدن مشاجرات ذهنی با دیگران در طول امتحان وقت خود را هدر ندهید.

برای مشاهده نکات نهایی بعلاوه سه نباید ضروری و مهم دیگر – تاکتیک‌هایی که نباید هرگز در آزمون CFA به کار گیرید – به پست کامل در 300hours.com مراجعه کنید.