منابع CFA

شما با گذراندن آزمون CFA دارای مدرک CFA یا خبرگی مالی خواهید شد که یکی از معتبرترین مدارک در صنعت سرمایه گذاری می‌باشد. برای رسیدن به این هدف تیمی در وایلی، منابع کاربردی ارائه کرده‌اند تا شما را به ابزاری تجهیز کنند که در مطالعات خود بدان نیازمندید.