Skip to content Skip to navigation menu

بسته کامل CIA

با خرید این بسته تمامی اطلاعاتی را که برای قبولی در آزمون CIA به آنها نیاز دارید در اختیار خواهید داشت. بسته‌ کامل ما با ارائه ابزارهای تمرینی آنلاین پیشرفته و کتاب‌های راهنمای مرور کاربردی و پرفروش در بخش‌های 2 تا 3 آزمون CIA می‌تواند بسیار ارزشمند و مفید واقع شود.

بیشتر بدانید

مزایای دوره:

  • راهنمای مطالعه مرور آزمون CIAexcel وایلی، یادداشت‌های متمرکز و بانک سوال
  • بخش اول، مقدمات حسابرسی داخلی
  • بخش دوم، رویه‌های کنترل داخلی
  • بخش سوم، عناصر دانش حسابرسی داخلی
  • بیش از 5300 پرسش و تمرین

تمرین بیشتر، پول کمتر. صرفه‌جویی 315.00 دلار در این خرید شگفت‌انگیز

سه بخش گنجانده شده در بسته آموزشی کامل ما به ترتیبی قرار گرفته‌اند که دانش، فهم مطالب و تمرینات مورد نیاز شما را برای قبولی در هر سه بخش آزمون CIA تامین کنند. خلاصه مطالب کلیدی در فرمت‌های متنوع و سطوح متفاوت با جزئیات کامل در اختیار شما قرار خواهد گرفت. سپس می‌توانید برای حصول اطمینان از آمادگی خود برای آزمون با استفاده از آزمون‌های آزمایشی آنلاین مهارت‌های خود را مورد سنجش قرار دهید.

بسته آموزشی کامل شامل:

 •          مروری بر آزمون CIAexcel وایلی، مجموعه کامل بخش‌های 1 تا 3
 •          یادداشت‌های متمرکز، مجموعه کامل بخش‌های 1 تا 3
 •          دسترسی یک ساله به تمام بخش‌های بانک سوال کامل همراه با دسترسی به بیش از 5300 سوال چهارگزینه‌ای و آزمون‌های آنلاین الکترونیکی

صرفه‌جویی 315.00 دلار در خرید بسته کامل

 

بسته آموزشی کامل برای آزمون CIA، بخش 1

سه بخش گنجانده شده در بسته آموزشی بخش‌های مهم حسابرسی داخلی ما به ترتیبی قرار گرفته‌اند که دانش، فهم مطالب و تمرینات مورد نیاز شما را برای قبولی در این آزمون تامین کنند. خلاصه مطالب کلیدی در فرمت‌های متنوع و سطوح متفاوت با جزئیات کامل در اختیار شما قرار خواهد گرفت. سپس می‌توانید برای حصول اطمینان از آمادگی خود برای آزمون با استفاده از آزمون‌های آزمایشی آنلاین مهارت‌های خود را مورد سنجش قرار دهید.

بسته مجزا شامل:

 •          مروری بر آزمون CIAexcel وایلی: بخش 1، اصول حسابرسی داخلی که تمام مفاهیم مربوط به بخش 1 را بطور کامل تعریف می‌کند.
 •          یادداشت‌هایی از نکات مهم حسابرسی داخلی تا به شما در حفظ فرمول‌های کلیدی و دیگر مطالب کمک کند.
 •          دسترسی یک ساله به بانک سوال آنلاین ما با 770 پرسش و تمرین اصول حسابرسی داخلی و توضیحات آن.

صرفه‌جویی 105 دلار در خرید بسته بطور کامل

صرفه‌جویی 105 دلار با بسته آموزشی کامل برای CIA، بخش 2

سه بخش گنجانده شده در بسته آموزشی حسابرسی داخلی ما به ترتیبی قرار گرفته‌اند که دانش، فهم مطالب و تمرینات مورد نیاز شما را برای قبولی در این آزمون تامین کنند. خلاصه مطالب کلیدی در فرمت‌های متنوع و سطوح متفاوت با جزئیات کامل در اختیار شما قرار خواهد گرفت. سپس می‌توانید برای حصول اطمینان از آمادگی خود برای آزمون با استفاده از آزمون‌های آزمایشی آنلاین مهارت‌های خود را مورد سنجش قرار دهید.

بسته مجزا شامل:

 •          مروری بر آزمون CIAexcel وایلی: بخش 2، اصول حسابرسی داخلی که تمام مفاهیم مربوط به بخش2  را به طور کامل تعریف می‌کند.
 •          یادداشت‌هایی از نکات مهم حسابرسی داخلی تا به شما در حفظ فرمول‌های کلیدی و دیگر مطالب کمک کند.
 •          دسترسی یک ساله به بانک سوال آنلاین ما با 750 پرسش و تمرین اصول حسابرسی داخلی و توضیحات.

صرفه‌جویی 105 دلار در خرید بسته بطور کامل

صرفه‌جویی 105 دلار با بسته آموزشی کامل ما برای CIA، بخش 3

سه بخش گنجانده شده در بسته آموزشی کامل بخش 3 به ترتیبی قرار گرفته‌اند که دانش، فهم مطالب و تمرینات مورد نیاز شما را برای قبولی در این آزمون تامین کنند. خلاصه مطالب کلیدی در فرمت‌های متنوع و سطوح متفاوت با جزئیات کامل در اختیار شما قرار خواهد گرفت. سپس می‌توانید برای حصول اطمینان از آمادگی خود برای آزمون با استفاده از آزمون‌های آزمایشی آنلاین مهارت‌های خود را مورد سنجش قرار دهید.    

 

بسته مجزا شامل:

 •          مروری بر آزمون CIAexcel وایلی:: بخش 3، اصول علمی حسابرسی داخلی که تمام مفاهیم مربوط به بخش3را بطور کامل تعریف می‌کند.
 •          یادداشت‌هایی از نکات مهم حسابرسی داخلی تا به شما در حفظ فرمول‌های کلیدی و دیگر مطالب کمک کند.
 •          دسترسی یک ساله به بانک سوال آنلاین ما با بیش از 3800 پرسش و تمرین اصول حسابرسی داخلی و توضیحات.

هزینه ثبت نام:

375 دلار