نکات مطالعه آزمون CMA

راه‌های زیادی برای مطالعه و آمادگی آزمون وجود دارد و برنامه‌ای که شما برای خودتان طراحی کردید به سبک زندگی شما (چگونگی و زمانبندی برنامه مطالعاتی شما)، مدل یادگیریتان، میزان آشنایی شما با سرفصل‌های آزمون و میزان آمادگی شما برای پاسخ به آزمون رسمی بستگی دارد. شما با ارزیابی این فاکتور‌ها می‌توانید یه برنامه کارآمد طراحی نمایید. در ادامه چند نکته در رابطه با آزمون ارائه می‌شود که سایر کاندیدا‌ها این نکات را مفید می‌دانند:

مطمئن باشید که برای جلسه آزمون به خوبی استراحت کرده و از نظر فیزیکی آماده باشید چرا که آزمون 4 ساعت به طول می‌انجامد و وقفه‌ای هم وجود ندارد. برای پاسخ به سوالات چند گزینه‌ای و سوالات مقالات خودتان را از نظر روانی و فیزیکی آماده کرده باشید این آمادگی می‌تواند به وضوح نتیجه شما را بهبود بخشد.