مطالب IMA

مجموعه محصولات CMAexcel وایلی حاوی مطالب آمادگی آزمون CMA رسمی IMA است که از سوی سازمان پشتیبان مدرک «انجمن حسابداران مدیریت» حمایت می‌شود.

این گواهی که نخستین بار در سال 1972 صادر شد امروزه برای بیش از 40 هزار حرفه‌ای در عرصه مالی ارائه شده است. CMA گواهینامه معتبری است که عمده تمرکز آن حسابداری مدیریت است – که شامل برنامه‌ریزی مالی، مدیریت اجرایی، کنترل و تصمیم‌گیری می‌شود؛ این موارد قلب امور مالی هستند.

CMA گواهینامه جهانی است که به منظور ارزیابی مهارت‌های حسابداری و مدیریت مالی پیش برنده عملکرد تجاری طراحی شده است. دریافت این مدرک نشان دهنده تسلط شما بر مدیریت مالی، آنالیز، توانایی کنترل و حمایت از تصمیم‌گیری و همچنین اخلاقیات حرفه‌ای است.

این تسلط در سراسر جهان شناخته شده و مورد تحسین قرار می‌گیرد – افراد حرفه‌ای دارنده این مدرک به طور متوسط 34 هزار دلار بیش از همتایان خود درآمد کسب می‌کنند.

IMA در ابتدا ناشر اصلی CMAexcel وایلی بوده است و این مجموعه آموزشی شامل مجموعه آمادگی آزمون CMA رسمی IMA می‌شود. هیچ ارائه کننده دیگری نمی‌تواند چنین ادعایی داشته باشد.

آیا می‌خواهید مدیر امور مالی بشوید؟ CMA خود را – با کمک CMAexcel وایلی– دریافت کنید.