با وایلی از هر 10 نفر 8 نفر در آزمون CMA قبول می شوند!

ما از سال 2013 ضریب نمرات امتحانی دانشجویان خود را ارزیابی کرده‌ایم. ضریب قبولی در امتحانات از تقسیم بخش‌های گذرانده شده بر مجموع تعداد بخش‌ها بدست می‌آید.

9 out of 10 pass with us

ضریب نمرات آزمون ما چقدر است؟ چگونه ارزیابی می‌شود؟

ما ضرایب نمرات آزمون دانشجویان خود را در آزمون‌های سه ماهه و همزمان با ارائه نتایج آزمون CMA بررسی کرده‌ایم. ما با بیشترین حضور افراد در آزمون CMA بیشترین حجم مشارکت را داشته‌ایم.

دانشجویان شرکت کننده در نظرسنجی نتایج آزمون‌های خود را برای ما ارسال کرده‌اند و ما را از قبولی یا مردودی در آزمون مورد نظر آگاه ساخته‌اند. سوابق موجود به ما نشان می‌دهند کدام دانشجو دوره ما را گذرانده است و در CMAexcel وایلی نمره 90 درصد یا بیشتر دریافت کرده است. بخش‌های قبول شده آزمون با عنوان تکمیل شده و گذرانده شده شناخته می‌شوند. بخش‌هایی از آزمون که گذرانده شده اما دانشجو در آنها قبول نشده است با عنوان تکمیل شده و افتاده شناخته می‌شوند. بخش‌هایی از آزمون که تکمیل نشده‌اند و دانشجو موفق به قبولی در آنها نشده است محاسبه نمی‌شوند. ضریب قبولی از تقسیم بخش‌های گذرانده شده بر تعداد بخش‌های تکمیل شده بدست می‌آید.

ضریب قبولی CMA در سایر رشته‌ها:

اگر نگاهی به ضریب قبولی آزمون CMA سایر دوره‌های آمادگی آزمون CMA بیندازید متوجه می‌شود که آنها ضریب قبولی خود را منتشر نکرده‌اند یا نحوه محاسبه آن‌ را توضیح نداده‌اند. اطلاعات خاص و دقیق ضریب قبولی در دوره آموزشی جهت محاسبه کارآمدی دوره آموزشی مورد نیاز است. تیم فعال در CMAexcel وایلی ضریب قبولی دانشجویان را به دقت بررسی می‌کند. ضریب قبولی دانشجویان ما نشان دهنده موفقیت دوره آموزشی و هرگونه تغییرات لازم جهت اطمینان از بالا ماندن ضریب قبولی می‌شود. به همین علت، شما به عنوان یک داوطلب آزمون CMA باید اطلاعات ضریب آزمون را پیش از انتخاب دوره در نظر داشته باشید.