تقویم آموزشی

برنامه دوره های آموزشی مرکز مالی ایران

ردیف

نام دوره
نوع دوره

تاریخ شروع

روزهای برگزاری

ساعات برگزاری

مدت دوره

وضعیت دوره
1 بوت کمپ بورس 360 دوره جامع

شنبه

یکشنبه ها

سه شنبه ها

چهارشنبه‌ها

17 الی 20:15

17 الی 20:15

17 الی 20:15

17 الی 20:15

380:00 در حال ثبت‌نام
2 پانصد و نوزدهمین دوره آموزشی مبارزه با پولشویی (مقدماتی) حضوری-آنلاین پنجشنبه 3 شهریور 1401

پنجشنبه

8 الی 16

08:00 در حال ثبت‌نام
3 پانصد و بیستیمن دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و بررسی نمونه پرونده‌های پولشویی (پیشرفته) حضوری پنجشنبه 10 شهریور 1401

پنجشنبه

8 الی 12

04:00 در حال ثبت‌نام
4 رفتارشناسی بازار با استفاده از متغیرهای تابلوخوانی پیشرفته آنلاین سه شنبه 15 شهریور 1401

سه شنبه ها

17 الی 20

06:00 در حال ثبت‌نام
5 دهمین دوره جامع آمادگی سطح یک آزمون تحلیلگری خبره مالی CFA دوره جامع چهارشنبه 16 شهریور 1401

چهارشنبه‌ها

پنجشنبه‌ها

جمعه ها

16 الی 20

14 الی 20

9 الی 19

200:00 در حال ثبت‌نام
6 سومین دوره جامع تحلیل صنایع دوره جامع یکشنبه 20 شهریور 1401

روزهای فرد

جمعه‌ها

16 الی 20

15 الی 19

117:00 در حال ثبت‌نام
7 سومین دوره آموزشی تحلیل صنعت برق آنلاین یکشنبه 20 شهریور 1401

روزهای فرد

روزهای فرد

16 الی 20

17:30 الی 20

16:00 در حال ثبت‌نام
8 نوزدهمین دوره جامع آموزشی کاربردی ارزشگذاری سهام شرکت‌ها حضوری-آنلاین چهارشنبه 30 شهریور 1401

چهارشنبه ها

16 الی 19

27:00 در حال ثبت‌نام
9 اولین دوره تربیت کارشناس حرفه‌ای تامین مالی آنلاین پنجشنبه 31 شهریور 1401

پنجشنبه‌ها

جمعه‌ها

17 الی 20

9:30 الی 13:30

52:00 در حال ثبت‌نام
10 سومین دوره آموزشی تحلیل صنعت بانک آنلاین پنجشنبه 31 شهریور 1401

پنجشنبه‌ها

یکشنبه

16 الی 20

16 الی 20

12:00 در حال ثبت‌نام
11 دومین دوره آموزشی تربیت کارشناس خبره بازار بدهی در نهادهای مالی آنلاین دوشنبه 11 مهر 1401

دوشنبه ها

چهارشنبه ها

18 الی 20

18 الی 20

18:00 در حال ثبت‌نام
12 شانزدهمین دوره آموزشی تحلیل تکنیکال جامع (مقدماتی + پیشرفته + تخصصی الیوت و ایچیموکو + CFTe ) حضوری-آنلاین جمعه 15 مهر 1401

جمعه ها

9 الی 13 ، 14 الی 18

60:00 در حال ثبت‌نام
13 سومین دوره آموزشی تحلیل صنعت کانی‌های غیر فلزی آنلاین یکشنبه 17 مهر 1401

روزهای فرد

17 الی 20

15:00 در حال ثبت‌نام
14 اولین دوره جامع حسابداری عمومی(ویژه بازار کار) آنلاین پنجشنبه 21 مهر 1401

پنجشنبه‌ها

14 الی 18

32:00 در حال ثبت‌نام
15 چهارمین دوره آموزشی آمادگی آزمون تحلیلگری بازار سرمایه دوره جامع یکشنبه 1 آبان 1401 192:00 در حال ثبت‌نام
16 سومین دوره آموزشی تحلیل صنعت سیمان آنلاین یکشنبه 1 آبان 1401

یکشنبه ها

سه شنبه ها

17 الی 20

17 الی 20

15:00 در حال ثبت‌نام
17 سومین دوره آموزشی تحلیل صنعت دارو آنلاین پنجشنبه 5 آبان 1401

پنجشنبه‌ها

14 الی 17

15:00 در حال ثبت‌نام
18 سومین دوره آموزشی تحلیل صنعت لاستیک آنلاین جمعه 6 آبان 1401

جمعه ها

15 الی 18

06:00 در حال ثبت‌نام
19 سومین دوره آموزشی تحلیل صنعت بیمه آنلاین سه شنبه 17 آبان 1401

یکشنبه ها

سه شنبه ها

17 الی 20

17 الی 20

18:00 در حال ثبت‌نام
20 سومین دوره آموزشی تحلیل صنعت فلزات اساسی آنلاین جمعه 20 آبان 1401

پنجشنبه‌ها

جمعه ها

15 الی 19

15 الی 19

20:00 در حال ثبت‌نام
21 مجموعه وبینارهای بین المللی (استانداردهای بین المللی ارزش گذاری(IVS)) آنلاین

چهارشنبه‌ 1تیرماه 1401

14

01:00 در حال ثبت‌نام
22 مجموعه وبینارهای بین المللی (افسانه سرمایه خصوصی) آنلاین

چهارشنبه‌ 8 تیرماه 1401

15:30 _16:30

01:00 در حال ثبت‌نام
23 مجموعه وبینارهای بین المللی (تجزیه و تحلیل ریسک) آنلاین

چهارشنبه‌ 29 تیر 1401

14 الی 15

01:00 در حال ثبت‌نام
24 مجموعه وبینارهای بین المللی (نقشه راه برای افزایش جریان نقدی در کسب وکار) آنلاین

چهارشنبه‌ 26 مرداد 1401

15:30 الی 16:30

01:00 در حال ثبت‌نام
25 مجموعه وبینارهای بین المللی (کارآفرینی اجتماعی) آنلاین

چهارشنبه‌ 5 مرداد 1401

14 الی 15

01:00 در حال ثبت‌نام
26 مجموعه وبینارهای بین المللی (ارزش گذاری دارایی های نامشهود) آنلاین

چهارشنبه‌ 12مرداد 1401

14 الی 16

01:30 در حال ثبت‌نام
27 اولین دوره تخصصی ماکرونویسی در اکسل (VBA) آنلاین یکشنبه 24 مهر 1401

یکشنبه و چهارشنبه ها

18 الی 20

20:00 پیش ثبت نام
28 پنجمین دوره آموزشی تربیت کارشناس حرفه‌ای امکان سنجی پروژه‌های اقتصادی با کامفار و اکسل آنلاین دوشنبه 2 آبان 1401

دوشنبه‌ها

جمعه ها

17 الی 20

15 الی 18

30:00 پیش ثبت نام
29 اقتصاد کاربردی در بازار سرمایه(بوت کمپ بورس 360) آنلاین چهارشنبه 26 مرداد 1401

چهارشنبه

17:30 الی 20

18:00 در حال برگزاری
30 فهم و تحلیل صورت‌های مالی(بوت کمپ بورس 360) آنلاین شنبه 25 تیر 1401

شنبه ها

18 الی 20

20:00 در حال برگزاری
31 اولین دوره آموزشی جامع تربیت کارشناس خبره ارزشگذاری (بوت کمپ ارزشگذاری) حضوری یکشنبه 23 مرداد 1401

یکشنبه‌ها

پنجشنبه‌ها

17 الی 20

15 الی 18

120:00 در حال برگزاری
32 پانزدهمین دوره جامع آموزشی تحلیل بنیادی حضوری-آنلاین شنبه 22 مرداد 1401

شنبه ها

17 الی 20

30:00 در حال برگزاری
33 سومین دوره مدیر صندوق های سرمایه گذاری آنلاین پنجشنبه 20 مرداد 1401

پنجشنبه ها

9:15 الی 12:15

15:00 در حال برگزاری
34 پنجمین دوره جامع آمادگی شغلی حسابداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری آنلاین دوشنبه 13 تیر 1401

دوشنبه‌ها

چهارشنبه‌ها

17 الی 20

17 الی 20

45:00 در حال برگزاری
35 دومین دوره جامع صفر تا صد نرم افزار اکسل آنلاین سه شنبه 21 تیر 1401

یکشنبه ها

سه شنبه ها

18 الی 20

18 الی 20

40:00 در حال برگزاری
36 نهمین دوره جامع آمادگی سطح یک آزمون تحلیلگری خبره مالی CFA دوره جامع یکشنبه 1 خرداد 1401

چهارشنبه‌ها

پنجشنبه‌ها

جمعه‌ها

16 الی 20

14 الی 20

9 الی 19

200:00 در حال برگزاری
37 سومین دوره آموزشی آمادگی آزمون تحلیلگری بازار سرمایه دوره جامع دوشنبه 2 خرداد 1401

روزهای زوج

پنجشنبه‌ها

16 الی 20

16 الی 20

185:00 در حال برگزاری
38 سومین دوره آموزشی آمادگی سطح یک آزمون FRM دوره جامع جمعه 6 خرداد 1401

پنجشنبه‌ها

جمعه‌ها

14 الی 18

9 الی 13

110:00 در حال برگزاری