info@ifc.ir   021-62843000

بازارهای مالی و معاملات؛ مقدمه‌ای بر ریزساختار بازار و راهبردهای معاملاتی

توضیحات

این کتاب که در سه بخش 13 فصلی به نگارش درآمده و ترجمه شده است، با توجه به تغییرات روزافزون و چشمگیر بازارهای مالی مختلف، اولین هدفی را که مدنظر قرار داده مروری کلی بر بازارهای مالی مدرن بوده، سپس مفاهیم تئوریکی ریزساختارهای بازار را مورد بررسی قرار داده است.

هدف بعدی کتاب نیز ارائه مروری فراگیر بر مفاهیم و روشهای اصلی در طراحی استراتژی معامله و آزمودن آنها است. بنابراین در این کتاب بازارهای مالی مختلف شامل بازارهای سهام، اوراق با درآمد ثابت و فارکس را به صورت کلی بررسی میکند و پس از آن نیز مدلهای اصلی مبحث ریزساختارهای بازار، معرفی و بررسی خواهند شد؛ ضمن آنکه در ادامه سعی میشود مبانی ایجاد پویایی بازار (شامل توزیع آماری و بازدهیها) و همچنین مدلهای مختلف نوسان پذیری بازدهی به خوانندگان ارائه شود.

ترتیب مطالب در فصلهای کتاب به این شرح است که در فصل اول تصویری کلی از بازار مالی ارائه شده است؛ در واقع به بررسی سوالاتی از این قبیل که معاملهگران چه کسانی هستند، انواع سفارشاتی که ارسال میشود کداماند، چگونه این سفارشات پردازش میشوند، قیمتها چگونه شکل میگیرند و بازارها چگونه ساماندهی میشوند؛ میپردازد.

در فصل دوم بورسهای اصلی سهام آمریکا و اروپا و سیستمهای معاملاتی جایگزین تشریح شدهاند. همچنین درباره بازار فارکس و بازارهای با درآمد ثابت آمریکا توضیحاتی ارائه شده است. در پایان این فصل نیز به جزئیات معاملات پرحجمی که طی سالهای 2009 تا 2011 از جمله موضوعات بحثبرانگیز بوده، اشاره مختصری میشود.

تالیف:

آناتولی بی.اشمیت 

مترجم:

شرکت فرابورس ایران

تاریخ انتشار: 1395

تعداد صفحات: 289 صفحه 

نام ناشر: انتشارات بورس وابسته به شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس 

برای دریافت فهرست و مشخصات کتاب کلیک کنید.
در صورت تمایل به تهیه کتاب با شماره تلفن 66703446-021 تماس حاصل فرمایید.