تصویر برای دسته بندی هادی حیدری

هادی حیدری

دکتری اقتصاد از دانشگاه صنعتی شریف، کارشناس پولی و بانکی در پژوهشکده پولی و بانکی

سوابق تحصیلی:

  • دکتری اقتصاد از دانشگاه صنعتی شریف
  • کارشناسی ارشد مهندسی سیستم‌های اقتصادی از دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
  • کارشناسی ریاضی کاربردی از دانشگاه رازی

سوابق کاری:

  • کارشناس پولی و بانکی، پژوهشکده پولی و بانکی
  • مشاور مدیریت ریسک، بانک کارآفرین
  • عضو کمیته عالی ریسک بانک کارآفرین
  • مشاور سابق مدیریت ریسک، بانک شهر

سوابق آموزشی:

  • مدرس دوره آموزشی رتبه بندی موسسات مالی در بانک مرکزی
  • مدرس دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و مصادیق آن در بانک مهراقتصاد
  • مدرس دوره آموزشی بازار سرمایه و مدیریت سبد دارایی در موسسه آموزشی تابان خرد

همه ی دوره های مدرس

برگزار شد
تصویر اولین دوره جامع آموزشی تحلیل صنایع

اولین دوره جامع آموزشی تحلیل صنایع

تاریخ برگزاری : 1400/05/16
94 ساعت
55,000,000 ریال
مشاهده
برگزار شد
تصویر اولین دوره آموزشی سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه در بانک‌ها

اولین دوره آموزشی سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه در بانک‌ها

تاریخ برگزاری : 1400/10/22
5 جلسه
15 ساعت
12,500,000 ریال
مشاهده
برگزار شد
تصویر ششمین دوره آموزشی مدیریت ریسک مالی

ششمین دوره آموزشی مدیریت ریسک مالی

تاریخ برگزاری : 1400/11/09
18 جلسه
66 ساعت
39,000,000 ریال
مشاهده