11 جلسه 6 ساعت
2,500,000 ریال
دریافت گواهینامه معتبر در پایان دوره

وبینار بررسی چشم انداز صنایع در سال 1401


نوع دوره : غیرحضوری
تعداد ساعات آموزش : 6 ساعت
وبینار بررسی چشم انداز صنایع در سال 1401

عنوان وبینار:

چشم انداز صنایع در سال 1401

معرفی وبینار:

جهت سرمایه گذاری موفق در بازارهای مالی و به ویژه بازار سرمایه باید علاوه بر تحلیل هر شرکت به صورت جدا، قدرت تشخیص صنایع برتر بازار را نیز داشته باشیم تا در بهترین زمان ممکن اقدام به سرمایه گذاری نماییم. در وبینار فوق با حضور مدیران ارشد صنایع مختلف به بررسی چشم انداز‌ ۹ صنعت می‌پردازیم.