9 جلسه 10 ساعت
10,000,000 ریال
دریافت گواهینامه معتبر در پایان دوره
فهرست اساتید این دوره

قوانین و مقرارات حاکم بر صندوق های سرمایه گذاری


نوع دوره : غیرحضوری
تعداد ساعات آموزش : 10 ساعت
قوانین و مقرارات حاکم بر صندوق های سرمایه گذاری

«شما می‌توانید جلسه اول را به صورت رایگان مشاهده کنید.»

معرفی بسته آموزشی:

آگاهی از قوانین و مقررات و رعایت آن نقش بسیار مهمی در رشد و تعالی نهاد مالی خواهد داشت. عدم آگاهی به قوانین و مقررات موجب تشکیل پرونده های قضایی بسیار سنگین در دادگاه ها یا پرونده های تخلفاتی در مراجع رسیدگی به تخلفات در سازمان بورس و اوراق بهادار گردیده است. همچنین با توجه به پویا بودن مقررات حاکم بر صندوق های سرمایه گذاری و همچنین توسعه روز افزون صندو قهای سرمایه گذاری و گستره وسیعی که در سالیان اخیر در جامعه داشته است، توجه نهادهای ناظر به صندوق های سرمایه گذاری افزایش یافته است لذا آشنایی با قوانین و مقرات و رعایت آن از اهمیت بسیار بالایی برخور دار گردیده است. بنابراین با تدوین این دوره تلاش می گردد، مهترین موضوعات مقرراتی مرتبط با صندوق های سرمایه گذاری، ریسکها و تضاد منافعی که صندوق های سرمایه گذای با آن مواجه هستند و همچنین مهمترین تخلفاتی که در سالهای اخیر در خصوص صندو قهای سرمایه گذاری رخ داده است مورد بحث و بررسی قرار گیرد.