تصویر برای دسته بندی محمود بهرامی

محمود بهرامی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، معاون مدیر امور مالی در بیمه دانا

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

سوابق کاری:

  • معاون مدیر امور مالی، بیمه دانا

همه ی دوره های مدرس

برگزار شد
تصویر اولین دوره جامع آموزشی تحلیل صنایع

اولین دوره جامع آموزشی تحلیل صنایع

تاریخ برگزاری : 1400/05/16
94 ساعت
55,000,000 ریال
مشاهده