تصویر برای دسته بندی مهسا رادفر

مهسا رادفر

دکتری مدیریت کسب و کار (DBA) از دانشگاه تهران، رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی در سازمان بورس و اوراق بهادار

سوابق تحصیلی:

  • دکتری مدیریت کسب و کار (DBA) از دانشگاه تهران
  • کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه الزهرا(س)
  • کارشناسی حسابداری از دانشگاه تهران

سوابق کاری:

  • رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی، سازمان بورس و اوراق بهادار
  • کارشناس مسئول اسبق مدیریت بازار اولیه، سازمان بورس و اوراق بهادار
  • ناظر اسبق بازار در تالار منطقه ای کرج، سازمان کارگزاران بورس
  • کارشناس اسبق اداره نظارت بر ناشران، سازمان کارگزاران بورس
  • حسابرس اسبق موسسه حسابرسی کاشفان

همه ی دوره های مدرس