تصویر برای دسته بندی مهسا طهماسبی آشتيانی

مهسا طهماسبی آشتيانی

كارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه الزهرا(س)، مدیر مالی و اداری در صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه الزهرا(س)
  • کارشناسی حسابداری از دانشگاه الزهرا(س)

سوابق کاری:

  • مدیر مالی و اداری، صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
  • سرپرست اسبق حسابداری، صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازارسرمایه
  • کارشناس اسبق حسابداری، صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازارسرمایه

همه ی دوره های مدرس

برگزار شد
تصویر دومین دوره آموزشی حسابدار صندوق سرمایه گذاری

دومین دوره آموزشی حسابدار صندوق سرمایه گذاری

تاریخ برگزاری : 1400/04/02
30 ساعت
18,000,000 ریال
مشاهده