تصویر برای دسته بندی مریم دباغی

مریم دباغی

كارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه تهران پردیس البرز، کارشناس مسئول پذیرش شرکت بورس اوراق بهادار تهران

سوابق تحصیلی:

  • كارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه تهران پردیس البرز
  • کارشناسی حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

سوابق کاری:

  • کارشناس مسئول پذیرش شرکت بورس اوراق بهادار تهران
  • کارشناس سابق مسئول امور اعضا شرکت بورس اوراق بهادار تهران

سوابق آموزشی:

  • مدرس دوره‌های آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه در مرکز مالی ایران
  • مدرس دوره آموزشی قوانین و مقررات حاکم بر بورس اوراق بهادار تهران در شرکت‌های کارگزاری
  • مدرس دوره آموزشی سازوکار عملیاتی بورس اوراق بهادار در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
  • مدرس دوره آموزشی تحلیل بنیادی در شرکت بورس اوراق بهادار تهران

همه ی دوره های مدرس

برگزار شد
تصویر اولین دوره آموزشی نحوه پذیرش شرکت‌ها در بازار سرمایه

اولین دوره آموزشی نحوه پذیرش شرکت‌ها در بازار سرمایه

تاریخ برگزاری : 1400/10/28
4 جلسه
12 ساعت
10,000,000 ریال
مشاهده
برگزار شد
تصویر هشتمین دوره آموزشی آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه

هشتمین دوره آموزشی آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه

تاریخ برگزاری : 1400/09/12
48 جلسه
120 ساعت
42,000,000 ریال
مشاهده
برگزار شد
تصویر دوره آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه

دوره آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه

تاریخ برگزاری : 1399/11/11
5,000,000 ریال
مشاهده
برگزار شد
تصویر هفتمین دوره آموزشی آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه

هفتمین دوره آموزشی آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه

تاریخ برگزاری : 1400/06/27
2 جلسه
130 ساعت
42,000,000 ریال
مشاهده
برگزار شد
تصویر پنجمین دوره آموزشی آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه

پنجمین دوره آموزشی آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه

تاریخ برگزاری : 1400/01/20
39,000,000 ریال
مشاهده