تصویر برای دسته بندی مهدی تمیزی‌فر

مهدی تمیزی‌فر

دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی از دانشگاه تهران، هم‌بنیان گذار و رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه نوآفرینی روشا

سوابق تحصیلی:

  • دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی از دانشگاه تهران
  • کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت مالی از دانشگاه امام صادق(ع)
  • کارشناسی معارف اسلامی و مدیریت مالی از دانشگاه امام صادق(ع)

سوابق کاری:

  • هم‌بنیان گذار و رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه نوآفرینی روشا
  • هم‌بنیان گذار و مدیرمالی، استارتاپ همساز(تامین مالی جمعی مسکن)

همه ی دوره های مدرس