تصویر برای دسته بندی میثم فدایی واحد

میثم فدایی واحد

دکتری مدیریت مالی از دانشگاه علامه طباطبایی، مدیرعامل شرکت فرابورس ایران

سوابق تحصیلی:

  • دکتری مدیریت مالی از دانشگاه علامه طباطبایی
  • کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت مالی از دانشگاه امام صادق(ع)

سوابق کاری:

  •  مدیرعامل شرکت فرابورس ایران
  • مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار

همه ی دوره های مدرس

برگزار شد
تصویر وبینار چشم انداز صنایع در سال 1401

وبینار چشم انداز صنایع در سال 1401

تاریخ برگزاری : 1400/10/10
11 جلسه
6 ساعت
3,000,000 ریال
مشاهده
تصویر وبینار بررسی چشم انداز صنایع در سال 1401

وبینار بررسی چشم انداز صنایع در سال 1401

غیرحضوری
11 جلسه
6 ساعت
2,500,000 ریال
خرید