تصویر برای دسته بندی محمد حسین‌پور

محمد حسین‌پور

کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت مالی از دانشگاه امام صادق(ع)، کارشناس مسئول مدیریت نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت مالی از دانشگاه امام صادق(ع)
  • کارشناسی معارف اسلامی و مدیریت مالی از دانشگاه امام صادق(ع)

سوابق کاری:

  • کارشناس مسئول مدیریت نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار
  • کارشناس سابق نظارت بر ناشران بورسی صنایع ساختمانی، صنایع‌غذایی، صنعت قند و شکر در مدیریت نظارت بر ناشران اوراق بهادار سازمان بورس و اوراق بهادار
  • کارشناس سابق نظارت بر ناشران بورسی صنایع برقی و لاستیکی در مدیریت نظارت بر ناشران اوراق بهادار سازمان بورس و اوراق بهادار
  • کارشناس سابق معاونت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار

همه ی دوره های مدرس