تصویر برای دسته بندی سیدمحمدجواد میرطاهر

سیدمحمدجواد میرطاهر

دکتری معارف اسلامی و مدیریت مالی از دانشگاه امام صادق(ع)، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صبا تامین

سوابق تحصیلی:

 • دکتری معارف اسلامی و مدیریت مالی از دانشگاه امام صادق(ع)
 • کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت مالی از دانشگاه امام صادق(ع)

سوابق کاری:

 • مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صبا تامین
 • عضو شورای علمی راهبری، مرکز مالی ایران
 • عضو هیئت مدیره بیمه دانا
 • معاون توسعه، راهبرد و سرمایه­ گذاری در شرکت ستاره اول
 • عضو هیئت مدیره غیرموظف، شرکت سرمایه گذاری توسعه نور دانا
 • عضو کمیته حسابرسی، شرکت شاهد
 • عضو سابق هیات مدیره غیرموظف، کارگزاری بورس بیمه ایران

سوابق آموزشی:

 • مدرس دوره آموزشی مهندسی مالی پیشرفته مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده مالی دانشگاه خوارزمی
 • مدرس دوره آموزشی اصول قراردادهای بیمه در دانشکده مالی دانشگاه خوارزمی
 • مدرس دوره آموزشی اصول بیمه مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه امام صادق(ع)

همه ی دوره های مدرس

برگزار شد
تصویر اولین دوره جامع آموزشی تحلیل صنایع

اولین دوره جامع آموزشی تحلیل صنایع

تاریخ برگزاری : 1400/05/16
94 ساعت
55,000,000 ریال
مشاهده