تصویر برای دسته بندی مصطفی باقری

مصطفی باقری

دکتری مدیریت مالی از دانشگاه آزاد اسلامی، کارشناس اداره تامین مالی و اوراق بهادار اسلامی در خزانه داری کل کشور

سوابق تحصیلی:

  • دکتری مدیریت مالی از دانشگاه آزاد اسلامی
  • کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه فردوسی مشهد

سوابق کاری:

  • کارشناس اداره تامین مالی و اوراق بهادار اسلامی، خزانه داری کل کشور
  • کارشناس سابق بازار سرمایه، شرکت کارگزاری مفید

سوابق آموزشی:

  • مدرس دوره‌های آموزشی بنیادی و تکنیکال کلاسیک در کارگزاری مفید
  • مدرس دوره‌های آموزشی فهم و تحلیل صورت‌های مالی، اکسل مالی و سرمایه گذاری در کارگزاری بانک صنعت و معدن
  • مدرس دوره تخصصی مهندسی مالی و طراحی اوراق تامین مالی در سازمان منطقه آزاد کیش

همه ی دوره های مدرس