تصویر برای دسته بندی ندا بشیری

ندا بشیری

دکتری مدیریت بازرگانی، معاون توسعه کسب و کار شرکت فرابورس ایران

سوابق تحصیلی:

 • دکتری مدیریت بازرگانی
 • کارشناسی ارشد مدیریت مالی

سوابق کاری:

 • معاون توسعه کسب و کار شرکت فرابورس ایران
 • مدیر سابق ابزار های نوین مالی و رئیس اداره تحقیق و توسعه، شركت فرابورس ايران
 • عضو سابق هيئت مدیره، هلدینگ مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامي عام)
 • مدیر سابق مطالعات اقتصادي،سرمایهگذاري بانك پاسارگاد (هولدینگ ارزش آفرینان)

سوابق آموزشی:

 • مدرس دوره‌های آموزشی حاکميت شرکتي و تامين مالي در بازار بدهي در مرکز مالي ایران
 • مدرس دوره‌های آموزشی تامين مالي از طریق بازار سرمایه در شرکت فرابورس ایران
 • مدرس دوره‌های آموزشی حاکميت شرکتي، تجزیه و تحليل صورت‌هاي مالي در بورس اوراق بهادار تهران
 • مدرس دوره‌ آموزشی قوانين و مقررات پذیرش در بورس و نظارت بر ناشران اوراق بهادار در فدراسيون بورس‌های اروپا و آسيا (FEAS)
 • مدرس دوره آموزشی تامين مالي و بازار بدهي اسلامي در فدراسيون بورس‌های اروپا و آسيا (FEAS)

همه ی دوره های مدرس

تصویر آشنایی با اوراق بهادار با درآمد ثابت

آشنایی با اوراق بهادار با درآمد ثابت

غیرحضوری
6 جلسه
1 ساعت
رایگان
خرید
تصویر آشنایی با صندوق‌های سرمایه گذاری

آشنایی با صندوق‌های سرمایه گذاری

غیرحضوری
4 جلسه
2 ساعت
رایگان
خرید