تصویر برای دسته بندی پیروز یوسف‌پور

پیروز یوسف‌پور

کارشناسی ارشد مهندسی مالی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دارنده مدرک FRM، مدیر ریسک شرکت بناگستر کرانه

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی ارشد مهندسی مالی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  • کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی اصفهان

مدارک حرفه‌ای:

  • FRM
  • مدرک حرفه‌ای مدیریت ریسک در بازارهای انرژی(Energy Risk Professional)

سوابق کاری:

  • مدیر ریسک شرکت بناگستر کرانه

همه ی دوره های مدرس