تصویر برای دسته بندی رضا میرزاخانی

رضا میرزاخانی

دکتری فقه و حقوق اقتصادی، کارشناس سازمان بورس و اوراق بهادار

سوابق تحصیلی:

  • دکتری فقه و حقوق اقتصادی

سوابق کاری:

  • کارشناس سازمان بورس و اوراق بهادار

همه ی دوره های مدرس

برگزار شد
تصویر هشتمین دوره آموزشی آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه

هشتمین دوره آموزشی آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه

تاریخ برگزاری : 1400/09/12
48 جلسه
120 ساعت
42,000,000 ریال
مشاهده