تصویر برای دسته بندی سجاد موحد

سجاد موحد

دانشجوی دکتری اقتصاد مالی، مدیرعامل مرکز مالی ایران

سوابق تحصیلی:

  • دانشجوی دکتری اقتصاد مالی 
  • دانشپذیر DBA بازار سرمایه اسلامی
  • کارشناسی ارشد معارف اسلامی و اقتصاد مالی از دانشگاه امام صادق(ع)
  • کارشناسی معارف اسلامی و اقتصاد از دانشگاه امام صادق(ع)

سوابق کاری:

  • مدیرعامل مرکز مالی ایران
  • رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه مدیریت و آموزش بورس
  • عضو شورای علمی راهبری، مرکز مالی ایران
  • سرپرست مرکز مالی ایران
  • دبیر انجمن مالی اسلامی ایران

همه ی دوره های مدرس