تصویر برای دسته بندی سارا سادات اخلاقی

سارا سادات اخلاقی

کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه الزهرا(س)، مدیر سابق پذیرش در شرکت فرابورس ایران

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه الزهرا(س)
  • کارشناسی حسابداری از دانشگاه طبرستان چالوس 

مدارک حرفه‌ای:

  • اصول بازار سرمایه از سازمان بورس و اوراق بهادار
  • عرضه و پذیرش از سازمان بورس و اوراق بهادار

سوابق کاری:

  • مدیر سابق پذیرش، شرکت فرابورس ایران
  • دبیر سابق هیئت پذیرش بازار SME، شرکت فرابورس ایران
  • کارشناس اسبق پذیرش و درج شرکت‌ها، شرکت فرابورس ایران 

همه ی دوره های مدرس

برگزار شد
تصویر اولین دوره آموزشی نحوه پذیرش شرکت‌ها در بازار سرمایه

اولین دوره آموزشی نحوه پذیرش شرکت‌ها در بازار سرمایه

تاریخ برگزاری : 1400/10/28
4 جلسه
12 ساعت
10,000,000 ریال
مشاهده