تصویر برای دسته بندی ثآرا سادات میران

ثآرا سادات میران

MBA از دانشگاه خوارزمي، مدیر معاملات برخط در کارگزاری خوارزمی

سوابق تحصیلی:

  • MBA از دانشگاه خوارزمی
  • کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی بازاریابی از دانشگاه آزاد اسلامی 
  • کارشناس روانشناسی از دانشگاه آزاد اسلامی 

سوابق کاری:

  • مدیر معاملات برخط، کارگزاری خوارزمی
  • مدیر اسبق معاملات برخط و توسعه بازار، كارگزاری بانک ملت 
  • مدیر اسبق معاملات برخط و كال سنتر، كارگزاری فولاد مبنا 

سوابق آموزشی:

  • مدرس تحلیل تکنیکال مقدماتی
  • مدرس تحلیل پرایس اکشن
  • مدرس دانش مالی رفتاری

همه ی دوره های مدرس

تصویر دانش مالی رفتاری و مدیریت سرمایه

دانش مالی رفتاری و مدیریت سرمایه

غیرحضوری
4 جلسه
1 ساعت
رایگان
خرید