info@ifc.ir   021-66724545
  پارسی   English   العربیه

آموزش

تصویر دوره نکته و تست سطح یک آزمون CFA

دوره نکته و تست سطح یک آزمون CFA

تاریخ برگزاری: 1399/11/1

تصویر آشنایی با بورس

آشنایی با بورس

تاریخ برگزاری: 1399/11/1

تصویر ارزشگذاری سهام بر مبنای P/E

ارزشگذاری سهام بر مبنای P/E

تاریخ برگزاری: 1399/11/4

تصویر تابلوخوانی

تابلوخوانی

تاریخ برگزاری: 1399/11/11

تصویر قراردادهای اختیار معامله

قراردادهای اختیار معامله

تاریخ برگزاری: 1399/11/12

تصویر تابلوخوانی و فیلترنویسی

تابلوخوانی و فیلترنویسی

تاریخ برگزاری: 1399/11/16

تصویر مبارزه با پول شویی ( مقدماتی )

مبارزه با پول شویی ( مقدماتی )

تاریخ برگزاری: 1399/11/16

تصویر نوسانگیری و شناسایی سهام

نوسانگیری و شناسایی سهام

تاریخ برگزاری: 1399/11/17

تصویر تحلیل تکنیکال جامع

تحلیل تکنیکال جامع

تاریخ برگزاری: 1399/11/18

تصویر تحلیل بنیادی مقدماتی

تحلیل بنیادی مقدماتی

تاریخ برگزاری: 1399/11/18

تصویر اکسل مالی

اکسل مالی

تاریخ برگزاری: 1399/12/1