تصویر برای دسته بندی سیاوش محمدپور

سیاوش محمدپور

دکتری علوم اقتصادی از موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، پژوهشگر موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

سوابق تحصیلی:

  • دکتری علوم اقتصادی از موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
  • کارشناسی ارشد علوم اقتصادی از دانشگاه تبریز
  • کارشناسی اقتصاد نظری از دانشگاه تبریز

سوابق کاری:

  • پژوهشگر موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
  • پژوهشگر سابق پژوهشکده امور اقتصادی
  • مدیر اسبق انتشارات هنر آبی

سوابق آموزشی:

  • مدرس دوره آموزشی اکسل مالی در اکویونی
  • مدرس دوره آموزشی ماکرونویسی در اکسل در اکویونی
  • مدرس دوره آموزشی تئوری اقتصاد سنجی در اکویونی

همه ی دوره های مدرس

برگزار شد
تصویر اولین دوره جامع آموزشی اکسل در بازارهای مالی

اولین دوره جامع آموزشی اکسل در بازارهای مالی

تاریخ برگزاری : 1400/10/25
38 جلسه
103 ساعت
42,500,000 ریال
مشاهده
برگزار شد
تصویر اولین دوره آموزشی مدلسازی مالی در اکسل

اولین دوره آموزشی مدلسازی مالی در اکسل

تاریخ برگزاری : 1401/01/20
10 جلسه
27 ساعت
18,000,000 ریال
مشاهده